Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1042
Назва: Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи
Інші назви: Accounting and analytical support of strategic management in agriculture: theoretical and methodological fundamentals
Автори: Бруханський, Руслан Феоктистович
Brukhanskyi, Ruslan Feoktystovych
Ключові слова: стратегічний менеджмент
strategic management
обліково-аналітичне забезпечення
accounting and analytical support
корпоративна стратегічна обліково-аналітична система
strategic corporate accounting and analytical system
стратегічний фінансовий облік
strategic financial accounting
стратегічний управлінський облік
strategic management accounting
стратегічна аналітична система
strategic analytical system
облік на основі ланцюжків вартості
the value chain accounting
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Бруханський, Руслан Феоктистович. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Бруханський Руслан Феоктистович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 468 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи. -Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, 2015. Дисертаційна робота спрямована на вирішення проблеми розробки теоретико-методологічних основ обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту в сільському господарстві. У дисертації запропоновано й обґрунтовано модель корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства, модель формування і представлення облікової інформації для потреб стратегічного менеджменту відповідно до розробленої класифікації стратегій підприємств, поняття стратегічного обліку та виокремлено його види (фінансовий та управлінський), класифікацію причин необхідності побудови системи стратегічного обліку в сільськогосподарських підприємствах, що дозволило встановити передумови його появи. Розроблено теоретико-методологічні основи ведення стратегічного фінансового обліку. Обґрунтовано поняття системи інжинірингового фінансового обліку на основі використання концепції бухгалтерського інжинірингу. Ідентифіковано та обґрунтовано теоретико-методологічні основи стратегічного управлінського обліку. Розроблено модель стратегічної аналітичної системи підприємства, що складається із трьох основних підсистем (фінансового аналізу стратегічної орієнтації; фінансового аналізу стратегічної звітності; управлінського аналізу ланцюжків вартості). Ключові слова: стратегічний менеджмент, обліково-аналітичне забезпечення, корпоративна стратегічна обліково-аналітична система, стратегічний фінансовий облік, стратегічний управлінський облік, стратегічна аналітична система, облік на основі ланцюжків вартості. ABSTRACT Brukhanskyi R.F. Accounting and analytical support of strategic management in agriculture: theoretical and methodological fundamentals. - Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of economic sciences on specialty 08.00.09 - Accounting, Analysis and Audit (According to the Types of Economic Activities). - National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics», Kyiv,2015. The thesis aims at solving the problems of development of theoretical and methodological bases of accounting and analytical support for strategic management system in agriculture. In the dissertation have been proposed and grounded: the model of strategic corporate accounting and analytical system of enterprise, the model of creation and presentation of accounting information for the purpose of strategic management according to designed classification of business strategies, the concept of strategic accounting with singling out its types (financial and managerial), the classification of the reasons of necessity for building the system of strategic accounting in agriculture enterprises, that allowed to reveal the preconditions of its appearance. The theoretical and methodological bases for the strategic financial accounting have been developed. The concept of the system of engineering financial accounting has been grounded on the basis of the conception of accounting engineering. The theoretical and methodological bases of the strategic management accounting have been identified and substantiated. The model of the strategic analytic system of enterprise, which consists of three main subsystems (financial analysis of the strategic orientation; financial analysis of the strategic reporting; management analysis of value chains), has been developed. Key words: strategic management, accounting and analytical support, strategic corporate accounting and analytical system, strategic financial accounting, strategic management accounting, strategic analytical system, the value chain accounting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1042
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_ДЕН_Бруханський_2015.pdf2.5 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.