Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1100
Назва: Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності
Інші назви: Banking system in the mechanism of credit providing of entrepreneurship
Автори: Малахова, Олена Леонідівна
Malakhova, Olena Leonidivna
Ключові слова: підприємницька діяльність
entrepreneurship
кредитне забезпечення підприємницької діяльності
credit providing of entrepreneurship
механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності
mechanism of credit providing of entrepreneurship
грошово-кредитна політика
monetary and credit policy
кредитний процес
credit process
діагностика кредитоспроможності
solvency diagnostics
кредитний портфель
credit portfolio
кредитні продукти
credit products
Дата публікації: 2004
Бібліографічний опис: Малахова, Олена Леонідівна. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олена Леонідівна Малахова. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 242 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Малахова О.Л. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01. – фінанси, грошовий обіг та кредит. – Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2004. Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретичних засад організації та визначенню шляхів удосконалення роботи банків у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності як цілісної системи. Розглянуто теоретичні аспекти організації кредитних відносин банків з підприємствами. Сформовано основні підходи до визначення підприємницької діяльності та особливостей її провадження в умовах перехідного періоду. Обгрунтовано роль банків як основних фінансових посередників на грошовому ринку та значення банківського кредиту в процесах формування фінансових ресурсів підприємств. Розроблено методологічні засади механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності та основні аспекти його практичної реалізації. Визначено вплив інструментів грошово-кредитного регулювання центрального банку в системі заходів щодо стимулювання кредитної активності комерційних банків. Проаналізовано сучасний стан та обгрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічних засад кредитного забезпечення банками підприємницької діяльності. Запропоновано удосконалення основних документів, що регламентують відповідну роботу комерційних банків. Подано пропозиції щодо оптимізації кредитних відносин банків з підприємствами, розрахунку ефективності кредитних вкладень, активізації використання монетарних важелів впливу НБУ на операції комерційних банків та виокремлено напрямки розширення спектру банківських кредитних продуктів. Ключові слова: підприємницька діяльність, кредитне забезпечення підприємницької діяльності, механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності, грошово-кредитна політика, кредитна політика, кредитний процес, діагностика кредитоспроможності, кредитний портфель, кредитні продукти. ANNOTATION Malakhova O.L. Banking system in the mechanism of credit providing of entrepreneurship. – Manuscript. Dissertation for the achieving of economics candidate degree according to the speciality 08.04.01. – Finance, Currency Circulation and Credit. – Ternopil Academy of National Economy. – Ternopil, 2004. The dissertations is devoted to the substantiation of the theoretical principles of organization and the definition of the main ways of the bank activity improvements in the mechanism of credit providing of entrepreneurship as a whole system. Theoretical aspects of the organization of credit relations between banks and enterprises have been analyzed. Main approaches to the definition of entrepreneurship and peculiarities of its introduction under the circumstances of transitional period have been formulated. The role of banks as the fundamental mediators in the financial market and the importance of bank credit in the processes of formulation of enterprises financial market and the importance of bank credit in the processes of formulation of enterprises financial recourses have been substantiated. Methodological principles of mechanism entrepreneurship credit providing and main aspects of its practical realization have been worked out. Influence of instruments of the central bank monetary and credit regulation upon the commercial banks credit activity stimulation have been defined. Modern situation has been analyzed and practical recommendations of improvement of organizational economic bases of entrepreneurship credit providing have been substantiated. The improvements of the main documents of regulating the commercial banks corresponding activity has been suggested. Some proposals on optimization of credit relations between banks and enterprises, credit deposits effectiveness calculation, stimulation of the monetary levers of the National Banks of Ukraine influence in the commercial banks operations usage have been presented; the main directions of bank credit products variety expansion have been shown. Key words: entrepreneurship, credit providing of entrepreneurship, mechanism of credit providing of entrepreneurship, monetary and credit policy, credit process, solvency diagnostics, credit portfolio, credit products.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1100
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дис_1.pdf1.53 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.