Журнал європейської економіки Том 12 (№2) Червень 2013 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 18 з 18
Дата випускуНазваАвтор(и)
2013Реіндустріалізація країн Єврозони як передумова промислового ренесансу економіки УкраїниВешко, Артем
2013Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах відкритої економікиСтефанишин, Ольга
2013Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу)Власенко, Марина
2013Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансові стійкість національних банківських системДовгань, Жанна
2013Дискреційна складова фіскальної політики в УкраїніВдовиченко, Артем
2013Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВСКозюк, Віктор
2013Реиндустриализация стран еврозоны как предпосылка к промышленному ренессансу экономики УкраиныВешко, Артем
2013Особенности развития региональных рынков труда Украины и профессионально-квалификационной структуры человеческих ресурсов в условиях открытой экономикиСтефанишин, Ольга
2013Усовершенствование методического подхода к комплексной оценке развития финансовых рынков стран мира (на примере стран Европейского Союза)Власенко, Марина
2013Влияние международных финансовых отношений на финансовую устойчивость национальных банковских системДовгань, Жанна
2013Дискреционная составляющая фискальной политики в УкраинеВдовиченко, Артем
2013Эволюция институциональной модели фискальных правил в ЕВСКозюк, Виктор
2013Reindustrialization of the Eurozone countries as a prerequisite for industrial renaissance of economy in UkraineVeshko, Artem
2013Peculiarities of the regional labour market development in Ukraine and professional – qualification structure of human resources under the conditions of open economyStefanyshyn, Olha
2013Improvement of methodical approach to comprehensive assessment of countries’ financial markets development (on the example of the European UnionVlasenko, Marina
2013Influence of international financial relations on the financial stability of national banking systemsDovhan, Zhanna
2013Discretionary component of fiscal policy in UkraineVdovychenko, Artem
2013Institutional model evolution of fiscal rules in the EMUKoziuk, Victor
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 18 з 18