Журнал європейської економіки Том 9 (№1) Березень 2010 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 21
Дата випускуНазваАвтор(и)
2010Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіціДзюблюк, Олександр
2010Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реаліїСохацька, Олена
2010Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідкиЛук'яненко, Дмитро; Поручник, Анатолій; Столярчук, Ярослава
2010Актуалізація підвищення якості послуг у розвитку курортно-рекреаційної сфери УкраїниЦьохла, Світлана
2010Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвиткуМельник, Алла; Васіна, Алла
2010Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадоксиКуриляк, Віталіна
2010Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток?Довбенко, Михайло
2010Механизм обеспечения качества кредитного портфеля и управления кредитным риском банка в период кризисных явлений в экономикеДзюблюк, Александр
2010Новый порядок на мировом финансовом рынке: послекризисные проекты и реалииСохацкая, Елена
2010Глобальные финансовые дисбалансы и их макроэкономические последствияЛукьяненко, Дмитрий; Поручник, Анатолий; Столярчук, Ярослава
2010Актуализация повышения качества услуг в развитии курортно-рекреационной сферы УкраиныЦехла, Светлана
2010Структурная трансформация национальной экономики Украины как фактор модернизации институционального базиса ее развитияМельник, Алла; Васина, Алла
2010Доверие в интегрированной мировой экономике: теория и парадоксыКуриляк, Виталина
2010Экономическая теория начала ХХІ века: кризис или развитие?Довбенко, Михаил
2010Facilitating mechanism of the credit portfolio quality and credit risk management of the bank in the period of crisis developments in economic sphereDzyublyuk, Oleksandr
2010New order on global financial market: post-crisis projects and realitiesSokhatska, Olena
2010Global financial imbalances and their macroeconomic consequencesLukyanenko, Dmytro; Poruchnyk, Anatoliy; Stolyarchuk, Yaroslava
2010Improvement of the quality of service in the development of the health resort and recreational sector of UkraineTsohla, Svitlana
2010Structural transformation of Ukrainian national economy as a factor for institutional basis modernization of its developmentMelnyk, Alla; Vasina, Alla
2010Confidence in integrated world economy: theory and paradoxesKuryliak, Vitalina
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 21