Журнал європейської економіки Том 8 (№4) Грудень 2009 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 24
Дата випускуНазваАвтор(и)
2009Глобальна економічна інтеграціяКозюк, Віктор; Куриляк, Віталіна
2009Нобелелогія як трансформація парадигми економічної наукиТибінь, Анатолій
2009Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвиткуГоляш, Ірина; Галушка, Наталія
2009Принципи побудови й особливості архітектури системи раннього економічного попередження та реагуванняПоплавська, Жанна; Цмоць, Оксана
2009Деякі нотатки з приводу світової економічної кризиТібері, Маріо
2009Історико-економічний та соціальний вимір корпоративної соціальної відповідальності (на основі сектора промисловості обробки хутра)Маврідіс, Дмітріос; Поліопулос, Леонідас; Поліопулос, Теофілос
2009Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні викликиЖелюк, Тетяна
2009Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формуванняЮрій, Сергій; Савельєв, Євген
2009Глобальная экономическая интеграцияКозюк, Виктор; Куриляк, Виталина
2009Нобелелогия как трансформация парадигмы экономической наукиТыбинь, Анатолий
2009Аудит прогнозной финансовой информации: проблемы и перспективы развитияГоляш, Ирина; Галушка, Наталия
2009Принципы построения и особенности архитектуры системы раннего кономического предупреждения и реагированияПоплавская, Жанна; Цмоць, Оксана
2009Некоторые заметки по поводу мирового экономического кризисаТибери, Марио
2009Историко-экономическое и социальное измерение корпоративной социальной ответственности (на основе сектора промышленности по обработке меха)Мавридис, Дмитриос; Полиопулос, Леонидас; Полиопулос, Теофилос
2009Концептуальные основы управления долгосрочным развитием Украины: национальная модель и глобальные вызовыЖелюк, Татьяна
2009Новый мировой экономический порядок: история, теория, направления формированияЮрий, Сергей; Савельев, Евгений
2009Global economic integrationKozyuk, Viktor; Kurylyak, Vitalina
2009Nobelology: transformation of the economic science’s paradigmTybin, Anatoliy
2009Audit of prognosticated financial information: problems and perspectives of developmentHolyash, Iryna; Halushka, Nataliya
2009The construction principles and archhitechture peculiarities of the system of early economic notification and reactingPoplavska, Zhanna; Tsmots, Oksana
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 24