Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1553
Назва: Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки
Інші назви: Accounting and cost analysis of maintenance and exploitation of construction equipment
Автори: Мужевич, Наталія Володимирівна
Muzhevych, Natalia Volodymyrivna
Ключові слова: облік
accounting
аналіз
analysis
витрати
expenses
собівартість
costs
калькулювання
tracing
утримання
maintenance
експлуатація
exploitation
будівельна техніка
construction equipment
моделювання
modeling
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Мужевич, Наталія Володимирівна. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 216 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Мужевич Н. В. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2014. У дисертації визначено шляхи підвищення рівня механізації будівельного виробництва. Обґрунтовано вплив організаційно-технологічних особливостей будівництва на облік й аналіз витрат з утримання та експлуатації будівельної техніки. Удосконалено форми первинних та зведених документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів. Виявлено необхідність поділу витрат на експлуатацію (як прямих) і витрат на утримання будівельної техніки (як непрямих) з відповідним відображенням у системі рахунків бухгалтерського обліку. Обґрунтовано потребу формування резерву для фінансування оновлення та ремонту будівельної техніки, адаптацію спеціалізованих програмних продуктів в єдиному комплексі з метою калькулювання наданих послуг. Розроблено аналітичну модель управління витратами для розгляду різних сценаріїв функціонування і розвитку парку будівельної техніки. Ключові слова: облік, аналіз, витрати, собівартість, калькулювання, утримання, експлуатація, будівельна техніка, моделювання. ANNOTATION Muzhevych N. D. Accounting and cost analysis of maintenance and exploitation of construction equipment. - Manuscript. A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Economics in Speciality 08.00.09 Accounting, Analysis and Audit (according to the sectors of economical activities). - Ternopil National Economical University, Ministry of Education and Science of Ukraine. -Ternopil, 2014. A thesis has defined ways of improving the level of mechanization of construction building. The influence of organizational and technological features of construction building on the organization of cost accounting of the maintenance and exploitation of construction equipment has been substantiated. The forms of primary accounting documents of construction machinery have been improved. It has been identified the need for separation of costs on exploitation (as direct) and the costs on the maintenance of construction equipment (as indirect) with an appropriate display in the system of accounting. The need for the provision of financing of restoration of construction equipment and adaptation of specialized software into a single complex with a purpose of tracing services provided has been substantiated. The analytical model of cost management to consider different scenarios of functioning and development of the park of construction equipment has been developed. Key words: accounting, analysis, expenses, costs, tracing, maintenance, exploitation, construction equipment, modeling.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1553
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.pdf4.99 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.