Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo
Співзасновники: Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, ГО "Науковий клуб "СОФУС" Видавець: ГО "Науковий клуб "СОФУС" Рік заснування - 2013 Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р. серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація) ISSN 2410-0706 (Print) ISSN 2410-9274 (Online) Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France). Фаховість - наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222 (економічні науки) У журналі можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112) як наукового фахового видання України і видання, що включено до міжнародних наукометричних баз. Мови видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами). Періодичність - до 4 разів на рік

Перегляд