Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1928
Назва: Моделювання тенденцій ринку нерухомості
Інші назви: Modeling of the property market tendencies
Автори: Калиніченко, Юлія Вадимівна
Добровольська, Влада Віталіївна
Абрамчук, Анжеліка Романівна
Kalynichenko, Yuliia Vadymivna
Dobrovolska, Vlada Vitaliivna
Abramchuk, Anzhelika Romanivna
Ключові слова: принципи методології моделювання
тенденції ринку нерухомості
часовий ряд цін об’єктів нерухомості
тренд
сезонна компонента
стохастична складова
поліноміальна апроксимація
індекс дохідності спекулятивних операцій
principles of modeling methodology
estate market trends
time series of prices of real estate
trend
seasonal component
stochastic component
polynomial approximation
the index of yield speculation
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Калиніченко, Ю. В. Моделювання тенденцій ринку нерухомості [Текст] / Юлія Вадимівна Калиніченко, Влада Віталіївна Добровольська, Анжеліка Романівна Абрамчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Ймовірнісна природа ринку нерухомості, нераціональна поведінка його учасників призводять до виникнення випадкових флуктуацій. З огляду на цей факт, питання методологічного забезпечення моделювання тенденцій ринку нерухомості є актуальними. Досліджено принципи методології моделювання тенденцій ринку нерухомості. Перший принцип – урахування причинно-наслідкових зв’язків функціонування об’єкта нерухомості як у макро-, так і в мікросистемі. Другий принцип методології моделювання тенденцій ринку нерухомості – багаторівневість. Обґрунтовано, що динамічні індекси цін об’єкта нерухомості, які є функціями часу, можуть слугувати найбільш універсальним інструментом, який відображає тенденції ринку нерухомості. Обґрунтовано, що у процесі аналітики ринку нерухомості поділ систематичної компоненти динамічного ряду на тренд, сезонну і циклічну складові має умовний характер. Рекомендовано для побудови тренду використовувати поліноміальну апроксимацію. Сформульовано гіпотезу про існування кривої, що відображає зміну загального рівня цін на ринку. Проаналізовано динаміку зміни середньої вартості земельних ділянок та соціального житла у м. Львові. Проілюстровано, що процеси зміни середньої вартості земельних ділянок і середньої вартості соціального житла у різних районах міста мають подібну динаміку. Відбувається подальше поступове зниження цін. Розраховано індекс дохідності спекулятивних операцій на ринку земельних ділянок, розташованих у Львівській області, та на ринку житлової нерухомості м. Львова. Індекс дохідності спекулятивних операцій на вітчизняному ринку нерухомості є дуже низьким. Незважаючи на значне зростання індексу протягом 2015 року, у 2016 році він усе ще залишається від’ємним. Визначено основні фактори ризику для адекватного прогнозування тенденцій розвитку вітчизняного ринку нерухомості: політична криза в нашій країні, непередбачувані сценарії розвитку військової агресії Росії проти нашої держави, додаткові фінансово-економічні важелі впливу, які може застосувати Росія проти України та суперечливі прогнози щодо кон’юнктури світового ринку. Probabilistic nature of the property market, irrational behavior of its members rise to random fluctuations. Taking into consideration this fact, we should say that the question methodology for modeling trends in the real estate market is relevant. We have studied the principles of modeling methodology trends in the market. The first principle means taking into account the causation operation of the property both in macro and microsystems. The second principle involves modeling methodology trends in the property market, the so-called multilevel. It has been proved that the dynamic property price indexes which are functions of time may be the most versatile tools that reflect trends in the market. In the process of the analysts of the real estate market it has been investigated that systematic separation of components in time series trend, seasonal and cyclical components is arbitrary. The polynomial approximations are recommended to use for building trend. It has been formulated the hypothesis of the existence of a trend that reflects the change in the general level of prices in the market. The dynamics of change in the average value of land and social housing in the city of Lviv are analysed. It is illustrated that the processes of change in the average value of land and average cost of social housing in different parts of the city have similar dynamics. There is a further gradual decline in prices. It has been calculated the index of yield speculative operations on the land, located in Lviv region and in the residential real estate of Lviv. Index return of speculative transactions in the domestic real estate market is very low. Despite the significant increase in the index for 2015, in 2016 it is still negative. Amonf the main risk factors for adequate forecasting trends of the domestic real estate market we can distinguish the following ones: the political crisis in our country, unforeseen scenarios of Russia's military aggression against our country, additional financial and economic leverage that can be applied against Russia and Ukraine conflicting predictions about the state of the world market.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1928
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf803.78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.