Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1963
Назва: Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості
Інші назви: Management of innovative risks in the food industry
Автори: Ткач, Уляна Володимирівна
Tkach, Ulyana Volodymyrivna
Ключові слова: ризик
risk
інноваційні ризики
innovative risks
управління інноваційними ризиками
innovation risks management
харчова промисловість
food industry
інтервальна модель
interval model
адаптованість до інноваційних ризиків
adaptation to the innovative risks
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Ткач, Уляна Володимирівна. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткач Уляна Володимирівна ; Тернопільський Нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 198 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Ткач У. В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015. У дисертації висвітлено теоретичні підходи до визначення таких понять, як «інноваційні ризики» та «управління інноваційними ризиками». Здійснено теоретичний аналіз сутності управління інноваційними ризиками в сучасних умовах. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки інноваційного ризику в умовах невизначеності на підприємствах харчової промисловості. Запропоновано алгоритм аналізу ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості із використанням інтервальної моделі динаміки розвитку підприємств, реалізація якого дозволила ранжувати досліджувані підприємства хлібопекарської галузі за оцінкою фактора технологічного прогресу та сформувати положення методики прийняття рішень в умовах впливу інноваційного ризику. Побудовано схему процесу управління інноваційними ризиками та сформовано основні стратегічні орієнтири розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх адаптованості до інноваційних ризиків та відповідності сучасним вимогам технологічного прогресу шляхом їх позиціонування на квадрантах. Ключові слова: ризик, інноваційні ризики, управління інноваційними ризиками, харчова промисловість, інтервальна модель, адаптованість до інноваційних ризиків. ABSTRACT Tkach U. V. Management of innovative risks in the food industry. – Manuscript. The candidate’s thesis for a degree in economic sciences, the specialty 08.00.04 – economics and business administration (according to the type of economic activity). The National University of Food Technologies, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation highlights theoretical approaches to the definition of such concepts as "innovative risk" and "risk management innovation". The theoretical analysis of the essence of innovative risks magagement in the modern world is made. Grounded the methodical approaches to the assessment of innovative risk under uncertainty in the food industry are proved. The algorithm of analysis of innovative risks management efficiency in the food industry enterprises using the interval models of the enterprise development dynamics is suggested, the implementation of which allows to rank investigated enterprises the baking industry according to the factor of technological progress and form a methodic position of decision making techniques under the impact of innovation risk. A scheme of innovative risk management process is developed and the main strategic goals of bread-making enterprises in terms of their adaptability to innovative risk and compliance to requirements of modern technological progress through their positioning in quadrants are formed. Key words: risk, innovative risks, innovation risks management, food industry, interval model, adaptation to the innovative risks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1963
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ткач дисертація кінцева.pdf1.81 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.