Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/23722
Назва: Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів
Інші назви: Specific features of psychological structure of professional tolerance of future economists
Автори: Шаюк, Ольга
Shayuk, Olhа
Ключові слова: особистість
цінність
ціннісні орієнтації
мотив
мотивація
потреба
діяльність
поведінка
толерантність
самотолерантість
інтолерантність
самоактуалізація
прийняття
самоприйняття
самоідентифікація
когнітивні системи
мисленнєві конструкції
атрибуції
стереотипи
установки
соціальні репрезентації
соціальні уявлення
когнітивні сценарії
самокатегорії
смислові установки
стан когнітивного дисонансу
соціальна перцепія
соціальні стереотипи
ефект ореолу
ефект первинності та новизни
психологічний механізм
психологічна стійкість
захисні механізми особистості
копінг-стратегії
акти самовідчуження
психологічна ідентичність
дратівливість
витримка
самовладання
самоконтроль
саморегуляція
асертивність
емпатія
поведінковий вимір
життєві стратегії
стилі
рефлексивність
смислоутворення
смислоусвідомлення
смислопобудова
personality
value
value orientations
motive
motivation
need
activity
behavior
tolerance
self-actualization
self-identification
stereotypes
self-categories
social perception
psychological mechanism
psychological
identity
effect of oriole
effect of priority and novelty
psychological mechanism
psychological firmness
protective mechanisms of personality
coping-strategies
acts of self-alienation
psychological identity
irritability
self-control
self-possession
self-regulation
assertively
empathy
behavior dimension
life strategies
styles
reflexivity
sense-creation
sense-realization
sense-forming
Дата публікації: 2011
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Шаюк, О. Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів [Текст] / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 3. - С. 28-65.
Короткий огляд (реферат): В аналітичному розрізі основних психологічних напрямів, що відрізняються принципово різними фокусами розуміння сутності людини - “людина розумна” (екзистенційно-гуманістична психологія), “людина думаюча” (когнітивна психологія), “людина діяльна” (бігевіоризм і психологія поведінки), а також “людина відчуваюча” (психоаналітична теорія), покомпонентно проаналізовано психологічну структуру толерантності та обґрунтовано її особливості у студентів ВНЗ економічного профілю. Доведено, що толерантність - складне психологічне явище, яке має специфічну структуру і розглядається в комплексі мотиваційно-ціннісного, когнітивного, емоційно-вольового, конативного та рефлексивного компонентів. Наведена психозмістова характеристика останніх у концептуальному форматі відомих методологічних підходів та подані результати різноаспектного емпіричного дослідження особливості покомпонентної наявності толерантних властивостей-рис студентів Тернопільського національного економічного університету. In the analytical cut of the main psychological directions, which vary by different focuses of understanding the essence of a human – “reasonable human” (existential-humanistic psychology), “thinking human” (cognitive psychology), “active human” (behaviorism and psychology of behavior) and also “sensitive human” (psychoanalytical theory), psychological structure of tolerance has been componently analyzed and its peculiarities of students of higher education establishments of economic specialization have been substantiated. It has been proved that tolerance is a complex psychological phenomenon, which has a specific structure and is discussed in the complex of motivation-value, cognitive, emotion-will, conative and reflexive components. The results of multi-aspect empiric investigation of peculiarity of component availability of tolerant characteristics of students of Ternopil National Economic University have been represented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23722
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2011, № 3 (45)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шаюк О..pdf805.43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.