Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2467
Назва: Mechanism of financial diagnostics of the administrative decisions acceptance
Інші назви: Механізм фінансової діагностики прийняття управлінських рішень
Автори: Андрєєва, Вікторія Геннадіївна
Карпова, Тетяна Сергіївна
Andryeyeva, Victoria Gennadiivna
Karpova, Tetyana Sergiivna
Ключові слова: management of the enterprise
finance activity
management problems
making management decisions
mechanism of diagnosis
efficiency
stages of development the administrative decisions
управління підприємством
фінансова діяльність
проблеми управління
прийняття управлінських рішень
механізм діагностики
ефективність
етапи розробки управлінських рішень
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Andryeyeva, V. G. Mechanism of financial diagnostics of the administrative decisions acceptance / Victoria Gennadievna Andryeyeva, Tetyana Sergiivna Karpova // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 7-12. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): It is proved that management decision-making is a conscious choice of the available options or alternatives of actions that reduce the gap between current and desired future state of the enterprise. Management decisions making is a way of constant exposure of control of subsystem on a managed subsystem in order to achieve the set goals. It is discovered the necessity of diagnostic of decision making of financial and economic activity management of the enterprise and effective management decisions mechanism for completeness, consistency and establishing formal compliance and actual procedures for their adoption. In the article we have considered the diagnostics mechanism of making decisions in financial management of the enterprise, which includes the steps of management decision making, assessment of the status and determination of the necessary procedures. There are following steps in the process of formation the management decisions of the company: the definition of the enterprise’s objectives, the identification of problems in the process of achieving the goals, the researching of problems and setting the diagnosis, the searching for solving problems, the evaluation of alternatives and selection the most appropriate, the coordination of decisions in the enterprise, approval of decisions, the preparation for the implementation of decisions, the management of application solutions, the checking the effectiveness of the taken decisions. The selection of the proper and effective management decision is the result of complex use of economic, organizational, legal, technical, information, logical, mathematical, psychological and other aspects. The description of the problem situation gives an idea about the factors that must be carefully analyzed and considered in the decision. It is identified quantitative and qualitative criteria, which contribute the process of selection the possible decisions of a problem. We have considered 14 main stages of development the administrative decisions. It is concluded that the effectiveness of management decisions should be described as efficiency set of development the administrative decisions and the effectiveness of their implementation. У даній статті обґрунтовано, що ухвалення управлінського рішення є свідомим вибором керівника підприємства одного з наявних варіантів або альтернатив дій, які скорочують розрив між поточним і майбутнім бажаним станом підприємства. Управлінські рішення являють собою засіб постійного впливу керуючої підсистеми на керовану підсистему для досягнення намічених цілей. Виявлено необхідність діагностики процесу прийняття рішень в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства і запропоновано ефективний механізм прийняття управлінських рішень для повноти, логічності та встановлення відповідності формальних і реальних процедур їх прийняття. Представлений механізм діагностики прийняття рішень в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства включає етапи прийняття управлінських рішень, оцінку стану і визначення необхідних процедур. У процесі формування управлінських рішень на підприємстві виділяють наступні етапи: визначення цілей організації, виявлення проблем в процесі досягнення цих цілей, дослідження проблем і постановка діагнозу, пошук вирішення проблеми, оцінка всіх альтернатив і вибір найбільш придатної, узгодження рішень в організації, затвердження рішень, підготовка до реалізації рішень, управління застосуванням рішення, перевірка ефективності прийнятих рішень. Вибір правильного та ефективного управлінського рішення є результатом комплексного використання економічного, організаційного, правового, технічного, інформаційного, логічного, математичного, психологічного та інших аспектів. Опис проблемної ситуації дає уявлення про фактори, які необхідно ретельно проаналізувати та розглянути при вирішенні. Визначено кількісні та якісні критерії, за якими здійснюється процес вибору можливих варіантів рішень тієї чи іншої проблеми, розглянуто 14 основних етапів розробки управлінських рішень. Зроблено висновок, що ефективність управлінських рішень слід охарактеризувати як сукупність ефективності розробки управлінських рішень та ефективності їх здійснення.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2467
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3.pdf709.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.