Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2500
Назва: Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції
Інші назви: The theoretical aspects of international economic integration interpretation
Автори: Грищенко, Євгенія Сергіївна
Скоробогатова, Наталя Євгенівна
Hryshchenko, Yevheniia Serhiivna
Skorobogatova, Natalia Yevhenivna
Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція
глобалізація
інтеграційні процеси
ефективність інтеграції
international economic integration
globalization
integration processes
effectiveness of integration
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Грищенко, Є. С. Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції [Текст] / Євгенія Сергіївна Грищенко, Наталя Євгенівна Скоробогатова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. На сучасному етапі усе більшого значення набувають процеси інтеграції та глобалізації, однак до цього часу поняття «економічної інтеграції» не має однозначного тлумачення. У статті здійснено узагальнення наявних концепцій, що стосуються різних аспектів поняття економічної інтеграції та дозволяють розвивати напрямки його аналізу. Мета. Метою статті є дослідження основних теоретичних підходів до визначення поняття міжнародної економічної інтеграції та розробка науково обґрунтованого визначення цієї економічної категорії. Методологія. У процесі дослідження використовуються методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу для виокремлення основних підходів до визначення економічної інтеграції; історичний метод використано для розгляду процесу розвитку поняття; метод порівняння застосовується для розмежування понять «глобалізація» та «інтеграція»; метод індукції та теоретичного узагальнення - для розробки комплексного визначення міжнародної економічної інтеграції. Результати. У ході проведеного дослідження здійснено критичний аналіз сучасних теоретичних підходів до трактування сутності та складових міжнародної економічної інтеграції. Виокремлено особливості меж визначення інтеграції залежно від історичних поглядів (неолібералізм, корпораціоналізм, структуралізм, неокейнсіанство та дирижистський напрям). Визначено рівні інтеграційних процесів: макрорівень – міжнародна економічна інтеграція, мікрорівень – економічна інтеграція підприємств, що дозволяє більш чітко розкрити сутність досліджуваних процесів. Розкрито відмінності інтеграційних та глобалізаційних процесів та запропоновано структурний підхід до визначення цих категорій. Запропоновано визначення міжнародної економічної інтеграції з урахуванням особливостей сучасних інтеграційних процесів у суспільстві та основних результатів, які має надати інтеграція всім учасникам цього процесу. Introduction. At the present stage processes of integration and globalization have become more and more important in the global economic, political, social and cultural space. By this time, the concept of "economic integration" has no unambiguous interpretation. Therefore we have tried to summarize existing concepts that are relating to different sides of "economic integration" and allow to develop different areas of its analysis. Purpose. The aim of the article is to study the major theoretical approaches to the definition of international economic integration and development of scientifically-based definition of the economic category. To achieve this goal the following tasks have been solved: generalization of historical aspects of the emergence of the concept of economic integration and the evolution of its application; critical analysis of the main approaches to the definition of international economic integration; further development of the theory of international economic integration between countries by developing comprehensive definition of the "international economic integration". Methodology. In this research we have used the following methods of theoretical generalization: method of analysis and synthesis (for the isolation of the main approaches to the definition of economic integration); historical method (for consideration of the concept of economic integration); method of comparison (for the delimitation the concepts of globalization and integration); method of induction and of theoretical generalization (for the development of a comprehensive definition of international economic integration). Results. During the research it has been conducted a critical analysis of current theoretical approaches to the interpretation of the nature and components of international economic integration. The article summarizes the features of determining limits of integration on the basis of historical views of such economic schools as neoliberalism, korporatsionalizm, structuralism, neo-Keynesianism and dyryzhyzm. We have determined the levels of integration: at the macro level it means international economic integration; at the micro it means the economic integration of enterprises. The the differences and levels of integration and globalization are determined. It is suggested the structural approach to define these categories. The definition of international economic integration taking into account the features of modern integration processes in the society is roposed. The main results of such an integration should provide for all participants in this process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2500
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 24. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4.pdf636.68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.