Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2744
Назва: Фінансова стійкість лізингових компаній
Інші назви: Financial stability of leasing companies
Автори: Федірко, Михайло Миколайович
Fedirko, Mykhaylo Mykolayovych
Ключові слова: лізинг
кредитування капіталовкладень
лізингова компанія
ринок фінансових послуг
фінансова стійкість
економічна ефективність
прибутковість і ліквідність
leasing
capital investment credit
leasing company
financial services market
financial stability
economic efficiency
income and liquidity
Дата публікації: 2003
Бібліографічний опис: Федірко, Михайло Михайлович. Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Михайло Михайлович Федірко. - Тернопіль : ТАНГ, 2003. - 240 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Федірко М. М. Фінансова стійкість лізингових компаній. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01. – Фінанси, грошовий обіг і кредит – Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 2003. У дисертаційній роботі проведено комплексний аналіз теоретичних і практичних аспектів фінансової стійкості лізингових компаній як суб’єктів ринку фінансових послуг в умовах трансформації економіки України в ринкову. Здійснено дослідження теоретичних засад економічного змісту та суті лізингу, його функцій в економіці, умов і факторів формування фінансової стійкості лізингових компаній. Розглянуто і розкрито суть та доведено необхідність підвищення їх фінансової стійкості. Досліджено її вплив на розвиток та стабільність ринку фінансових послуг в Україні. Обгрунтовано і запропоновано інструментарій для оцінювання та методичні підходи до забезпечення фінансової стійкості лізингових компаній. Розроблено стратегію забезпечення фінансової стійкості, в основу якої покладено співвідношення між прибутком та ліквідністю, побудовано економіко-математичну модель оптимізації такого співвідношення. Запропоновано методику управління фінансовою стійкістю лізингових компаній, що має практичне спрямування. Основні результати дисертаційного дослідження впроваджені на практиці й у навчальному процесі. Ключові слова: лізинг, кредитування капіталовкладень, лізингова компанія, ринок фінансових послуг, фінансова стійкість, умови та фактори фінансової стійкості, економічна ефективність, прибутковість і ліквідність. ANNOTATION Fedirko M. M. Financial stability of leasing companies. – Manuscript. The thesis submitted for the scientific degee of the Candidate of Sciences (Economics) in speciality 08.04.01. – Finances, monetary circulation and credit – Ternopil Academy of National Economy, Ternopil, 2003. Complex analyses of theoretical and practical aspects of the leasing companies financial stability as the subjects of the financial services market during the transformation of Ukrainian economy into the market one, is carried out. Investigation of the theoretical fundamentals of economic content and the sense of leasing, its functions in the economy, conditions and factors of leasing companies financial stability formation, is done. The essence is found as well as the necessity of raising their financial stability is proved. Its influence on the development and stability of the financial service market in Ukraine, is investigated. The ways for estimation and methods of approach for providing the leasing companies financial stability, are reasoned and proposed. The strategy for providing financial stability, basing on the correlation between income and liquidity, is substantiated. The economic-mathematic model of optimization of this correlation, is built. The method of control of the leasing companies financial stability, which is of practical importance, is developed. The main results of the thesis are applied into practice as well as into the educational process. Key words: leasing, capital investment credit, leasing company, financial services market, financial stability, financial stability conditions and factors, economic efficiency, income and liquidity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2744
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis..pdf1.78 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.