Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3085
Назва: Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні
Інші назви: Financial aspects of the activity of ventures with foreign investments in Ukraine
Автори: Кізима, Тетяна Олексіївна
Kizyma, Tetyana Oleksiivna
Ключові слова: іноземне інвестування
підприємство з іноземними інвестиціями
фінансові ресурси
прибуток
економіко-математична модель
ризик
foreign investment
venture with foreign investment
financial resources
profit
economic-mathematics model
risk
Дата публікації: 1997
Бібліографічний опис: Кізима, Тетяна Олексіївна. Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Кізима Тетяна Олексіївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 172 с.
Короткий огляд (реферат): Анотація Кізима Т.О. Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні. - Рукопис. Дисертація на здобупя наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, і ротовий обіг і кредит. -Київський національний економічний університет, Київ, 1997. В дисертації досліджуються фінансові аспекти діяльності підприємств з іноземними інвестиціями на території України. Коло питань,, які розглядаються в роботі, включає аналіз складу і структури фінансових ресурсів спільних підприємств, проблеми формування і розподілу прибутку, шляхи удосконалення оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями. На прикладі спільних підприємств, що діють в Західному реї іоні України, доведено доцільність застосування в прогнозуванні їх діяльності єкономіко-математичної моделі максимізації маси і темпів нарощування прибутку, а також фінансового аналізу ризикованості інвестиційних проектів. Дано аналіз сучасних тенденцій розвитку процесу іноземного інвестування в Україну, проаналізовані недоліки і обгрунтовані напрями вдосконалення існуючих методів державного регулювання діяльності Підприємств з іноземними інвестиціями. Ключові слова: іноземне інвестування, підприємство з іноземними інвестиціями, фінансові ресурси, прибуток, економіко-математична модель, ризик. ANNOTATION Kisyma Т.A. Financial aspects of the activity of ventures with foreign investments in Ukraine. - Manuscript. The thesis seeking for the scientific degree of a Candidate of Economic Sciences, speciality 08.04.01 «Finance, Currency Circulation and Credit». - Kyiv National University of Economics, Kyiv, 1997. In the thesis the financial aspects of the activity of ventures with foreign investments are investigated: the questions solved include the analysis of the contents and structure of the financial resources of joint ventures, problems of formation and division of profits, ways of improving tax policy of joint ventures with foreign investments. On the example of joint ventures in Western Ukraine, the author of the thesis proves the advantages of applying economic-mathematics model of maximalization of the mass and speeds of increasing profits and financial analysis of risky investment projects in the forecasts of the activity of the joint ventures. Modern tendencies of the development of foreign investment in Ukraine, ways of improving of the methods of government regulation of the activity of ventures with foreign investments are analyzed in the thesis. Key words: foreign investment, venture with foreign investment, financial resources, profit, economic-mathematics model, risk.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3085
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кізима Т.О. Дисертація кандидатська.pdf1.06 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.