Психологія і суспільство Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo
Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет (Рекомендовано до видання вченою радою, протокол ¹ 1 від 27 серпня 2015 року) Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Філософський факультет, факультет психології і факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Голова редакційної ради – Андрій Крисоватий Шеф-редактор – Володимир Мовчан Головний редактор – Анатолій Фурман Заступник головного редактора – випусковий редактор – Юрій Москаль Заступники головного редактора – Юрій Яковенко, Оксана Фурман, Андрій Гірняк Завідувачка редакцією – відповідальний секретар – Надія Колісник Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософії, психології та соціології (Постанова президії ВАК України №1-05/3 від 14 квітня 2010 року)

© Тернопільський національний економічний університет © НДІ методології та економіки вищої освіти © ВПЦ ТНЕУ “Економічна думка” © Психологія і суспільство

Перегляд

Підфонди цього фонду

Психологія і суспільство 2000 рік

Психологія і суспільство 2000 рік

Психологія і суспільство 2001 рік

Психологія і суспільство 2001 рік

Психологія і суспільство 2002 рік

Психологія і суспільство 2002 рік

Психологія і суспільство 2003 рік

Психологія і суспільство 2003 рік

Психологія і суспільство 2004 рік

Психологія і суспільство 2004 рік

Психологія і суспільство 2005 рік

Психологія і суспільство 2005 рік

Психологія і суспільство 2006 рік

Психологія і суспільство 2006 рік

Психологія і суспільство 2007 рік

Психологія і суспільство 2007 рік

Психологія і суспільство 2008 рік

Психологія і суспільство 2008 рік

Психологія і суспільство 2009 рік

Психологія і суспільство 2009 рік

Психологія і суспільство 2010 рік

Психологія і суспільство 2010 рік

Психологія і суспільство 2011 рік

Психологія і суспільство 2011 рік

Психологія і суспільство 2012 рік

Психологія і суспільство 2012 рік

Психологія і суспільство 2013 рік

Психологія і суспільство 2013 рік

Психологія і суспільство 2014 рік

Психологія і суспільство 2014 рік

Психологія і суспільство 2015 рік

Психологія і суспільство 2015 рік

Психологія і суспільство 2016 рік

Психологія і суспільство 2016 рік

Психологія і суспільство 2017 рік

Психологія і суспільство 2017 рік

Психологія і суспільство 2018 рік

Психологія і суспільство 2018 рік

Психологія і суспільство 2019 рік

Психологія і суспільство 2019 рік

Психологія і суспільство 2020 рік

Психологія і суспільство 2020 рік

Психологія і суспільство 2021 рік

Психологія і суспільство 2021 рік