Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/31346
Назва: Методології оновлення психологічної науки
Інші назви: Methodologies of psychological science updating
Автори: Гусельцева, Марина
Guseltseva, Marina
Ключові слова: методологія
психологія сучасності
транзитивність
соціокультурні зміни
культурно-аналітичний підхід
методологічна оптика
трансдисциплінарності
людина
суб'єкт
особистість
індивідуальність
methodology
psychology of modernity
transitivity
sociocultural changes
cultural-analytical approach
methodological optics
transdisciplinarity
human
subject
personality
individuality
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Гусельцева, М. Методології оновлення психологічної науки [Текст] / Марина Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2018. - № 1-2. - С. 27-37.
Короткий огляд (реферат): Методологічний інструментарій психології, призначений для вивчення стабільного, стійкого, чітко структурованого світу, безсилий не тільки осмислювати, а й виявляти складні реальності плинних і ситуативних змін. Всі ці трансформації інформаційного простору та соціокультурного середовища привели до особливої рухливості і мінливості культурно-психологічних процесів у становленні ідентичності сучасної людини. У цій принципово новій ситуації перед психологією постало завдання відновлення її тезауруса і дискурсів, методологічного інструментарію, способів погляду на світ, стилів наукового мислення. Психологія сучасності – новий дослідницький напрямок, що враховує поточні зміни пізнавального і соціокультурного моментів розвитку цивілізації; вивчає особливості соціалізації та становлення ідентичності підростаючих поколінь у глобалізованому суспільстві, а також осмислює відображення всіх цих складних і змішаних процесів у методології психологічної науки. Доводиться продуктивна роль змішаних методів, синтетичних методологій і трансдисциплінарних дослідницьких стратегій, що дозволяють осмислювати складні і рухливі культурно-психологічні реальності. На прикладі аналізу і співвідношення понять “особистість”, “індивідуальність”, “суб’єкт”, “суб’єктивність”, що наявні в сучасній російській психології, продемонстрований евристичний потенціал конструкту “методологічна оптика”. Зокрема доведено, що його застосування сприяє інтеграції психологічного знання, а також дозволяє виявити, яким чином концептуальне і термінологічне розмаїття підкреслює (і виявляє) різні аспекти досліджуваної реальності. The methodological toolkit of psychology designed to study a stable and clearly structured world is powerless not only to comprehend, but also to reveal complex realities of fluid and situational changes. The ongoing transformations of the information and socio-cultural environment led to a special mobility and variability of cultural and psychological processes in the formation of the identity of modern man. In this fundamentally new situation the psychology faced the task of updating its thesaurus and discourses, methodological tools, ways of looking at the world, and styles of scientific thinking. The psychology of modernity is a new research trend, taking into account the current changes in the cognitive and sociocultural situation; studying the features of socialization and the emergence of the identity of the younger generations in a transforming world; and also the comprehending reflection of all these complex and mixed processes in the methodology of psychological science. The productive role of mixed methods, synthetic methodologies and transdisciplinary research strategies allowing to comprehend complex and mobile cultural and psychological realities is proved. On the example of analysis and correlation of the concepts of “personality”, “individuality”, “subject”, “subjectivity” in contemporary Russian psychology the work of the construct “methodological optics” is promoted contributing to the integration of psychological knowledge and also reveals how the conceptual and terminological diversity emphasizes (and reveals) various aspects of the reality being studied.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31346
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2018. - № 1-2 (71-72)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гусельцева.pdf620.42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.