Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/33688
Назва: Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств
Інші назви: Analysis of theoretical and methodological principles of enterprises investment attraction evaluation
Автори: Пруненко, Дмитро Олександрович
Грицьков, Євгеній Володимирович
Алиреза, Аболхасанзад
Prunenko, Dmytro Oleksandrovych
Hrytskov, Yevhenii Volodymyrovych
Alyreza, Abolkhasanzad
Ключові слова: інвестиційна привабливість
підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств
інтегральний підхід
investment attractiveness
approaches to the estimation of investment attractiveness of enterprises
integral approach
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Пруненко Д. О. Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / Дмитро Олександрович Пруненко, Євгеній Володимирович Грицьков, Аболхасанзад Алиреза // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є систематизація теоретико-методичних положень та обґрунтування застосування інтегрального підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Визначено підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств: витратний, просторовий, дохідний, факторний, матричний, інтегральний, аналітичний, підхід, який базується на визначенні поточного й перспективного стану інвестиційної привабливості підприємств, порівняльний, підхід, який базується на системі якісних і кількісних показників, що застосовується для оцінки інвестиційної привабливості підприємств, підхід, який базується на застосуванні методу кореляційно-регресійного аналізу, підхід, що базується на оцінці інвестиційної привабливості через призму визначення споживчих переваг, поелементний, багаторівневий. Для визначення інвестиційної привабливості запропоновано застосовувати інтегральний підхід, який базується на відповідних методах і моделях, що дозволяє оцінити інтегральний показник для формування оцінного підґрунтя щодо підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. Запропоновано методологічний підхід до інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств на основі визначення інтегрального показника та застосування аналітичних, експертного і методу аналізу ієрархій шляхом моделювання показників інвестиційної привабливості, що дозволяє сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення для розробки стратегії управління підприємством. Визначено інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємств на основі бухгалтерської та фінансової звітності, даних щодо застосування технологій і засобів виробництва, рівня підготовки й використання робітників, особливостей матеріально-технічної бази, напрямів взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, інформації відносно застосування науково-технічних розробок, що дозволяє забезпечити безпеку корпоративної інформаційної системи, якість та повноту інформації. The purpose of the article is to systematize theoretical and methodological principles and justify the application of an integrated approach to assess the investment attractiveness of enterprises. Among the approaches we can highlight the following ones: cost, spatial, income, factor, matrix, integral, analytical, approach, which is based on determination of the current and future status of investment attractiveness of enterprises, comparative, approach, which is based on the system of qualitative and quantitative indicators that is applied to assess the investment attractiveness of enterprises, approach, which is based on the application of the correlation and regression analysis method, an investment-based approach. In order to determine the investment attractiveness, it is proposed to use an integral approach based on appropriate methods and models that allows us to estimate the integral indicator for the formation of the estimated basis for increasing the investment attractiveness of the subjects of management. The methodological approach to the integrated assessment of the investment attractiveness of enterprises is proposed. It is based on the definition of the integral indicator and the application of analytical, expert and hierarchy analysis methods by modelling the investment attractiveness indicators. This approach enables to form informational and analytical support for the development of the enterprise management strategy. It has been determined the information and analytical support for estimating the investment attractiveness of enterprises on the basis of accounting and financial reporting, data on the application of technologies and means of production, level of preparation and use of workers, features of the material and technical base, directions of interaction between different groups of interested persons, information regarding the application of scientific and technical development, which ensures the security of the corporate information system, the quality and completeness of information.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33688
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2018 рік. Том 28. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4.pdf603.14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.