Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/33784
Назва: Проблеми методики викладання облікових дисциплін
Інші назви: Problems of the accounting disciplines teaching methodology
Автори: Ясишена, Валентина
Головай, Надія
Yasyshena, Valentyna
Golovai, Nadiia
Ключові слова: методика викладання
облікові дисципліни
методи навчання
лекції
практичні заняття
види практик
teaching methodology
accounting disciplines
teaching methods
lectures
practical classes
types of practice
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Ясишена, В. Проблеми методики викладання облікових дисциплін [Текст] / Валентина Ясишена, Надія Головай // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2018. - Вип. 1-2. - С. 78-87.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В сучасних умовах жорсткої конкуренції, швидкого технологічного прогресу, зростання інформаційних ресурсів, глобалізації багатьох явищ життя ринок праці висуває високі вимоги до обліково-аналітичних працівників. Облікові працівники повинні володіти високими практично-професійними навичками, творчо підходити до вирішення завдань, уміти вирішувати проблемні ситуації, швидко підлаштовуватися до змін у законодавчій сфері та ринковій економіці тощо. Для підготовки високоякісних облікових працівників необхідно дослідити проблеми щодо удосконалення методики викладання облікових дисциплін, які б враховували особливості сучасного розвитку суспільства і потреб економіки. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних вчених з теорії і методології педагогіки, бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань освіти і обліку. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включив: експрес- опитування і анкетування студентів, викладачів й головних бухгалтерів; критичний аналіз і системний підхід при дослідженні форм проведення навчальних занять з урахуванням облікової специфіки; групування і узагальнення результатів. Результати. Обґрунтовано необхідність підвищення ролі викладача під час викладання облікових дисциплін з метою економічного розвитку держави, інтелектуального розвитку нації та підвищення професійної компетентності фахівців з обліку. Розкрито низку проблем методичного характеру, які впливають на підготовку облікових фахівців з метою їх усунення і підвищення якості підготовки спеціалістів. Розглянуто важливість використання активних методів навчання. Розглянуто, охарактеризовано і систематизовано різні види лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять з метою активізації засвоєння знань студентами. Розглянуто сучасні підходи до підвищення професійно-практичної підготовки фахівців з обліку. Перспективи. В умовах стрімкого розвитку суспільства і економіки необхідно посилювати роль і значення бухгалтерської професії з впровадженням безперервного підвищення кваліфікації бухгалтерів протягом всієї їх професійної діяльності. Introduction. Labor market places high demands on accounting and analytical workers in present conditions of fierce competition, rapid technological progress, growth of information resources, and globalization of life phenomena. Accountants must have high practical skills, creative approach to solving tasks, ability to solve problem situations and to adapt quickly to changes in the legislative sphere and market economy, etc. To prepare high-quality accountants, it is necessary to investigate problems concerning the improvement of teaching methods of accounting disciplines, taking into account the peculiarities of modern society development and the economic needs. Methods. To achieve this goal, the following methods were used: analysis and synthesis, induction and deduction, generalization and comparison (during theoretical generalizations and formulation of conclusions); systematic approach (in studying the forms of conducting training sessions considering accounting specifics). Results. It is substantiated the necessity of educator’s role increasing during the teaching of accounting disciplines for the purpose of state economic development, intellectual development of the nation, and increasing the accounting specialists professional competence. A number of problems of methodical nature are disclosed influencing the training of accountants and improvement of specialists training quality. The importance of using active teaching methods is considered. With the aim of increasing students' knowledge acquisition, different kinds of lectures, practical, laboratory and seminar classes are described, characterized and systematized. Modern approaches to improving the professional training of accounting specialists are considered. Discussion. Prospects for further research are to improve the methodology of conducting various forms of training for the development of accounting specialists critical thinking style and promotion of their life-long education.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33784
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2018 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ясишена.pdf216.38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.