Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36267
Назва: Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу
Інші назви: Financial decentralization and sustainable endogenous growth of regions: formalization of impact directions
Автори: Возняк, Галина
Voznyak, Halyna
Ключові слова: фінансова децентралізація
стале ендогенне зростання
саморозвиток
смарт спеціалізація регіону
financial decentralization
sustainable endogenous growth
regions
self-development
smart specialization of a region
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Возняк, Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу [Текст] / Галина Возняк // Світ фінансів. - 2019. - Вип. 2. - С. 49-59.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Процеси реформування влади та ресурсів, що розпочалися в Україні, потребують вирішення питань узгодженості регіонального розвитку на основі ендогенного зростання. Оскільки Україна приєдналася до процесу сприяння сталому розвитку, необхідно обґрунтувати модель сталого ендогенного розвитку країни й особливості її прояву на регіональному рівні в умовах реформи фінансової децентралізації. Мета – поглибити теоретичні засади фінансової децентралізації як інструмента досягнення цілей сталого ендогенного зростання, визначити особливості її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах та окреслити перспективні напрямки їх розвитку. Методи. В процесі дослідження теоретико-концептуальних засад фінансової децентралізації як інструмента впливу на соціально-економічні процеси в регіонах були використані такі загальнонаукові методи, як: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення. Результати. Розпочаті в Україні процеси реформування влади та ресурсів актуалізували питання сталості регіонального розвитку на засадах ендогенного зростання. В статті обґрунтовано теоретичні засади фінансової децентралізації як інструмента досягнення цілей сталого ендогенного зростання та визначено вектор її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах. Розкрито засадничі положення й особливості її функціонування. Доведено, що сфера фінансової децентралізації охоплює: місцеві фінанси, набуття органами місцевого самоврядування видаткових повноважень щодо забезпечення власних самоврядних функцій, делегованих повноважень, розширення фінансової автономії, обумовлені необхідністю надання якісних суспільних послуг населенню. Запропоновано теоретичну концептуалізацію взаємозв’язку сталого розвитку регіонів і фінансової децентралізації, яка розкриває форми прояву і визначає передумови останньої, характеризує суперечності та ризики для розвитку. На основі аналізу світових практик виявлено особливості прояву фінансової децентралізації в контексті її впливу на стале зростання регіонів. Надано рекомендації та визначено імперативи, на яких має вибудовуватися політика сталого ендогенного зростання регіонів, а саме: нарощення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, інтеграція сучасних інформаційних технологій у традиційні сфери виробництва, підвищення якості людського капіталу, запобігання виснаженню ресурсів регіону та ощадливе ставлення до довкілля. Перспективи. Питання оцінювання глибини впровадження фінансової децентралізації на регіональному та локальному рівнях є предметом подальших наукових пошуків, позаяк це слугуватиме основою реформування державної і регіональної фінансової політики. Introduction. The processes of reforming of authorities and resources that have began in Ukraine are further updating the issues of regional development consistency based on endogenous growth. As far as Ukraine has joined the process of promoting sustainable development, it is nec- essary to substantiate the model of sustainable endogenous development of the country and the peculiarities of its manifestation at regional level in conditions of financial decentralization reform. Purpose. The paper explains theoretical foundations of financial decentralization as the instrument to achieve the goals of sustainable endogenous growth and defines the vector of its impact on socio-economic processes in regions. Results. Major features and peculiarities of its functioning are outlined. The paper proves that the sphere of coverage of financial decentralization includes local finances and acquisi- tion of expenditure competences by local governments in terms of providing of their self-gov- erning functions and delegated liabilities and expansion of financial independence as well as liabilities stipulated by the need to provide qualitative public services as close to population as possible. Theoretical conceptualization of interdependence between regions’ sustainable development and financial decentralization, which outlines its manifestation forms, defines its preconditions and characterizes development contradictions and risks, is suggested. The pecu- liarities of manifestation of financial decentralization in the context of its impact on sustainable growth of regions are found based on the analysis of global practices. The paper provides the recommendations regarding the imperatives the policy of sustainable endogenous growth should be based on, in particular the increase of consolidated territorial communities’ financial capacity, integration of modern information technologies into the traditional production spheres, improvement of the quality of human capital, prevention of depletion of regions’ resources and promotion of environmentally sound attitude.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36267
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 2 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Возняк.pdf6.07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.