Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36314
Назва: Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку
Інші назви: Harmonization and standardization as an objective necessity development institute of accounting
Автори: Белова, Ірина
Семенишена, Наталія
Belova, Iryna
Semenyshena, Nataliia
Ключові слова: інститут обліку
гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності
форми гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності
стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання
гармонізація бухгалтерського законодавства
Institute of accounting
harmonization of accounting and financial reporting
forms of harmonization of accounting and financial reporting
standardization of accounting and financial reporting
harmonization of accounting
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Белова, І. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку [Текст] / Ірина Белова, Наталія Семенишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2018. - Вип. 3-4. - С. 7-20.
Короткий огляд (реферат): Вступ. На сьогоднішній день, при розгляді процесів, спрямованих на зменшення розбіжностей у сфері фінансової звітності різних країн, використовують такі поняття як «гармонізація» та «стандартизація». Під гармонізацією бухгалтерського обліку слід розуміти зростання схожості практики ведення бухгалтерського обліку в різних країнах, а під стандартизацією – застосування більш суворих і менш розпливчастих правил бухгалтерського обліку. Ці слова в контексті бухгалтерського обліку стали вже майже технічними термінами і в їх значеннях важко вловити практичну різницю. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з гармонізації і стандартизації бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік. У процесі дослідження використано бібліографічний метод (дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження); метод асоціацій та аналогій (для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами). Результати. В результаті досліджень теоретичних та організаційно-практичних засад гармонізації та стандартизації інституту бухгалтерського обліку в Україні виявлено низку проблем, пов’язаних із формуванням інституційних механізмів, що забезпечують розробку й впровадження МСФЗ та дотримання їх застосування на міжнародному і національних рівнях, а також забезпечення скоординованої роботи цих механізмів; доведено необхідність вирішення питань правового впровадження МСФЗ у національну практику; з потребою чіткого розуміння сфери застосування МСФЗ на національному рівні тощо. Перспективи. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення міжнародного досвіду ведення обліку, обґрунтування процесу гармонізації та стандартизації національних стандартів, що сприятиме підвищенню ефективності бухгалтерської практики. Introduction For today, when considering processes aimed at reducing differences in the financial reporting of different countries, such concepts as "harmonization" and "standardization" are used. Harmonization of accounting should be understood as the similarity of accounting practices in different countries, and standardization - the application of more stringent and less vague accounting rules. These words in the context of accounting have become almost technical terms and in their meanings it is difficult to grasp the practical difference. Methods. The theoretical and methodological basis of the research are the works of leading domestic and foreign scientists on the harmonization and standardization of accounting, legislative and regulatory documents governing the Institute of Accounting in Ukraine. In the course of the research, the bibliographic method (research of literary sources for obtaining the necessary information on the research topic) was used; the method of associations and analogies (for proposed new ideas and proposals arising on the basis of comparison with other more or less similar objects). Result. As a result of research into the theoretical and organizational-practical foundations for the harmonization and standardization of the Institute of Accounting in Ukraine, a number of problems have been identified related to the formation of institutional mechanisms that ensure the development and implementation of IFRS and their application at the international and national levels, as well as the provision of coordinated work of these mechanisms ; proved the need to address the issues of legal implementation of IFRS in national practice; with the need for a clear understanding of the scope of application of IFRS at the national level. Discussion. Prospects for further research are aimed at studying international accounting experience, substantiation of the process of harmonization and standardization of national standards, which will increase the efficiency of accounting practices in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36314
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2018 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Белова.pdf307.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.