Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37110
Назва: Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України
Інші назви: Non-state pension provision in the system of social protection of the Ukrainian population
Автори: Приймак, Ірина
Вишивана, Богдана
Pryimak, Iryna
Vyshyvana, Bohdana
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд
страхова компанія
банківська установа
пенсійні внески
пенсійні виплати
пенсійні активи
страхові премії
страхові виплати
пенсійні депозитні рахунки
non-state pension fund
insurance company
banking institution
pension contributions
pension payments
pension assets
insurance bonuses
insurance payments
pension deposit accounts
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Приймак, І. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України [Текст] / Ірина Приймак, Богдана Вишивана // Світ фінансів. - 2019. - Вип. 3. - С. 121-138.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Українська система соціального захисту населення, головним джерелом фінансування якої є бюджетні кошти та кошти державних фондів соціального страхування, нині не спроможна забезпечити достойного рівня пенсій. Залучення недержавних фінансових інститутів до вирішення цієї проблеми дає змогу підвищити ефективність і гнучкість системи соціального захисту населення у старості. Мета – проаналізувати стан, окреслити проблеми розвитку та розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення як інструменту соціального захисту осіб пенсійного віку. Результати. Розкрито сутність і структуру системи соціального захисту населення, яка об’єднує державну та недержавну складові. Проаналізовано динаміку бюджетних видатків на соціальний захист та видатків Пенсійного фонду України. Виявлено зростання дефіциту Пенсійного фонду, що свідчить про глибоку фінансову кризу в пенсійній системі. Оцінено розвиток недержавного пенсійного забезпечення як механізму формування додаткових фінансових ресурсів для виплати пенсій. Доведено, що недержавні пенсійні фонди (НПФ) є основними фінансовими інститутами, які забезпечують накопичення пенсійних активів. Аналіз діяльності НПФ в Україні демонструє скорочення їх кількості, перевищення кількості учасників НПФ над кількістю укладених договорів, незначний обсяг внесків від фізичних осіб, зростання пенсійних виплат, невеликі темпи приросту вартості пенсійних активів, а також диспропорції в обсягах активів за видами НПФ. Висвітлено роль страхових компаній, які здійснюють страхування життя, в недержавному пенсійному забезпеченні, що полягає в укладенні договорів страхування довічної пенсії з учасниками НПФ, проведенні розрахунку та виплати додаткової пенсії. Розкрито напрями діяльності банківських установ у системі недержавного пенсійного забезпечення щодо заснування НПФ, виконання ролі банку-зберігача НПФ, обслуговування діяльності страхових компаній, які займаються пенсійним страхуванням, залучення пенсійних коштів через відкриття пенсійних депозитних рахунків. Перспективи. Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності розроблення виважених раціональних і ефективних управлінських рішень соціально-економічного, нормативно-правового, організаційного характеру для підготовки та реалізації ефективної стратегії розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Introduction. The Ukrainian system of social protection, which is mainly financed by the budget funds and funds of state social insurance funds, is currently unable to provide a decent level of pensions. Involving non-state financial institutions in solving this problem allows to increase the efficiency and flexibility of the system of social protection of the population in old age. Purpose. The purpose of the article is to analyze the situation, outline the problems of development and develop practical recommendations for improving the non-state pension provision as an instrument of social protection for people of retirement age. Results. The essence and structure of the system of the population social protection is uncovered, which unites state and non-state constituents. The dynamics of budget expenditures on social protection and expenditures of the Pension Fund of Ukraine are analyzed. The increasing deficit of the Pension Fund has been revealed, which indicates a profound financial crisis in the pension system. There has been made an evaluation of the development of nonstate pension provision as a mechanism for the formation of additional financial resources for the payment of pensions. It has been established that non-state pension funds (NPFs) are the main financial institutions that provide accumulation of pension assets. The analysis of NPF activity in Ukraine shows a reduction in their number, exceeding the number of NPF participants over the number of contracts concluded, a small amount of contributions from individuals, an increase in retirement benefits, a slight increase in the value of retirement assets, as well as imbalances in the volume of assets by types of NPFs. There has been highlighted the role of life insurance companies in non-state pension provision, which consists in entering into life insurance pension insurance contracts with an NPF participant, calculation and payment of an additional pension. The directions of activity of banking institutions in the system of non-state pension provision regarding the establishment of an NPF, the role of the custodian bank of NPF, maintenance of insurance companies engaged in pension insurance, and the attraction of pension funds through the opening of pension deposit accounts are disclosed. Conclusions. The proposals on the necessity of developing well-balanced rational and effective of socio-economic, normative-legal, organizational management decisions for the preparation and implementation of an effective strategy for the development of non-state pension provision, are substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37110
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 3 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ПРИЙМАК.pdf472.81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.