Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38213
Назва: Удосконалення організації процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з іншими функціями управління
Інші назви: Improvement of the process of material support through integration of accounting with other managerial functions
Автори: Пугаченко, Ольга
Puhachenko, Olga
Ключові слова: облік
інтеграція
процес матеріального забезпечення
організація
функції управління
економічний сектор
завдання служби матеріального забезпечення
accounting
ntegration
the process of material support
organization
management functions
the economic sector
the tasks of the material support service
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Пугаченко, О. Удосконалення організації процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з іншими функціями управління [Текст] / Ольга Пугаченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 187-199.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Облік та його органічний зв’язок з іншими функціями управління (планування, контролю, економічного аналізу, регулювання, стимулювання) й узагальнення процесу виробництва та розподілу матеріальних благ стає важливим важелем активної діяльності підприємства, тому його інтеграція з іншими функціями управління є цілком логічною і закономірною. У статті представлено напрямки вдосконалення організації процесу матеріального забезпечення, що сприяють посиленню взаємозв’язку обліку з іншими функціями управління. Мета і методи дослідження. Мета статті – окреслення рекомендацій із вдосконалення процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з іншими функціями управління. Для досягнення вказаної мети запропоновано авторське бачення алгоритму вирішення основних завдань економічного сектору служби матеріального забезпечення. Дослідження базується на методах аналізу, узагальнення та групування. У процесі визначення конкретних завдань в економічному секторі служби матеріального забезпечення було застосовано метод графічного представлення. Результати. Запропоновано фрагмент організаційної структури, що інтегрує інформаційні та оперативно-виробничі функції управління процесами матеріального забезпечення, у якій відділ матеріального забезпечення складається із секторів закупівель, зберігання і руху й економічного сектору. Для вирішення основних завдань служби матеріального забезпечення в економічному секторі розроблено та наведено такі схеми: організації процесу встановлення норм матеріальних ресурсів; організації процесу планування потреб у матеріальних ресурсах; порядку поточного обліку надходження матеріальних ресурсів, їх переміщення і видачі підрозділам та виявлення фактичного стану виробничих запасів; організації нагляду, інвентаризацій і перманентного контролю за процесами матеріального забезпечення; порядку розробки заходів із більш раціонального використання матеріальних ресурсів. Перспективи. Об’єктом наших майбутніх досліджень буде розробка рекомендацій з вдосконалення системи матеріального забезпечення окремих підприємств різних сфер національної економіки із врахуванням впливу галузевих особливостей та специфіки виробничих процесів. Introduction. Accounting and its organic connection with other functions of management (planning, control, economic analysis, regulation, stimulation) and generalization of the process of production and distribution of material goods are becoming an important lever of the enterprise’s activity, so its integration with other managerial functions is quite logical. The article presents ways to improve the organization of the material support process which help to strengthen the relationship of accounting with other managerial functions. Purpose and Methods. The purpose of the article is to develop directions for improving the organization of the material support process for the integration of accounting with other managerial functions. In order to achieve this goal, an author’s vision of an algorithm for solving the basic tasks of the material support service in the economic sector is proposed. The study is based on methods of analysis, generalization and grouping. Graphic representation method was applied in defining specific tasks in the economic sector of material support service. Results. A fragment of the organizational structure, which integrates operational-production and information functions of managing the processes of material support, is proposed. In this organizational structure the material support department consists of the sectors of procurement, storage and movement and the economic sector. In order to solve the basic tasks of the material support service in the economic sector, the following has been developed and presented: a scheme for organizing the process of establishing the standards of material resources; a scheme for organizing the process of planning the material resources need; the scheme of the order of current accounting of the receipt of material resources, their movement and issuance to units and the inventory detection; the scheme of organization of supervision, inventories and systematic control over the process of material support; a scheme of order of development of measures for more rational use of material resources. Discussion. A prospect for further research is the development of proposals for improving the organization of processes and material support systems for enterprises of certain sectors of the national economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38213
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пугаченко О..pdf1.19 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.