Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38469
Назва: Сучасні механізми розвитку інновацій в будівельній галузі
Інші назви: The modern mechanisms for the development of innovations in the construction industry
Автори: Микитюк, Петро
Касич, Алла
Mykytyuk, Petro
Kasych, Alla
Ключові слова: інвестиційна привабливість інновацій
програмно-цільовий розвиток інноваційного житлового будівництва
житлова політика
механізми підтримки інновацій
організаційно-економічні та управлінські інновації
investment attractiveness of innovations
programmatic development of innovative housing construction
housing policy
mechanisms of support of innovations
organizational-economic and managerial innovations
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Микитюк, П. Сучасні механізми розвитку інновацій в будівельній галузі [Текст] / Петро Микитюк, Алла Касич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 174-184.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті на основі дослідження сучасного українського і міжнародного досвіду в сфері інновацій в житловому будівництві проаналізовано існуючі бар’єри і специфіку розвитку будівельної галузі, розкрито та обґрунтовано основні можливості і перспективні напрямки програмно-цільової підтримки організаційно- економічних і управлінських інновацій з метою підвищення доступності та можливості поліпшення новозбудованого житла для громадян, мінімізації комунальних витрат населення, переходу до нових технологій будівництва житла з низькими витратами на його експлуатацію. Запропоновано конкретні напрямки для державних і регіональних органів влади щодо підвищення інвестиційної привабливості інноваційного житлового будівництва і переходу галузі на інноваційний вектор розвитку. Мета дослідження полягає в розгляді сучасних механізмів розвитку інновацій в будівельній галузі. Методи дослідження. В процесі розробки й обґрунтування результатів дослідження активно використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, моделювання, логічний, системний підхід, методи дедукції та індукції, а також спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент. Результати. Виявлено залежність розвитку будівельної галузі з розвитком суміжних галузей, рівнем зайнятості населення. Також було визначено, що для успішного розвитку галузі повинні бути створені відповідні умови для підвищення інвестиційної привабливості інноваційного житлового будівництва. Також були виділені основні бар’єри розвитку інноваційного житлового будівництва в Україні. Перспективи. Перспективи подальшого розвитку дослідження полягають в удосконаленні нормативно-правового стимулювання розвитку галузей матеріального виробництва, стимулювання процесів переходу на нові технології зведення житла, розвитку процесів використання передових автоматизованих систем проектування та управління будівлями на основі BIM-технологій та розвиток інституту орендного житла в рамках концесійних угод з інвесторами. Introduction. In the article, based on research of modern Ukrainian and international experience in the field of improvement of mechanisms of development of innovations in the field of housing, the existing barriers and specifics of the development of the industry are analyzed, the main opportunities and perspective directions of program-target support of organizational-economic and managerial innovations are opened with the purpose of increasing accessibility and opportunities for improving the living conditions of citizens, minimizing public utility costs, switching to low-cost housing for yoga operation. Specific directions for state and regional authorities to increase the investment attractiveness of innovative housing construction and the transition of the industry to the innovative vector of development are proposed. The purpose of the study is to consider modern mechanisms for the development of innovations in the construction industry. Results. The dependence of the development of the construction industry with the development of related industries, the level of employment is revealed. It was also determined that for the successful development of the industry, appropriate conditions must be created to increase the investment attractiveness of innovative housing. The main barriers to the development of innovative housingin Ukraine were also identified. Discussion. Prospects for further development of the study are to improve regulatory and legal incentives for the development of material production, stimulate the transition to new technologies of housing, development of advanced automated systems for design and management of buildings based on BIM-technologies and development of rental housing under concession agreements with investors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38469
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Микитюк.pdf562.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.