Журнал європейської економіки Том 19 (№3) Вересень 2020 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 20
Дата випускуНазваАвтор(и)
2020Конкурентостійкість підприємства в аспекті організаційного та управлінського теоретикометодичного інструментаріюКузьминчук, Наталія; Євтушенко, Вікторія; Куценко, Тетяна; Терованесова, Олександра
2020Динаміка зміни вартості нерухомості у міжексплуатаційні періоди як джерело виникнення від'ємного поперіодного зносу майнаПоздняков, Юрій; Лапішко, Марія
2020Аналіз стратегічних позицій центру педіатрії: проблема вдосконалення управління людськими ресурсамиДубровіна, Надія; Сівець, Анджей; Дубровіна, Віра; Тулай, Оксана
2020Тенденції розвитку глобальних міст у контексті екологічного напрямуСаркісян, Лариса; Варламова, Марія
2020Регулювання економічної діяльності в регіонах як інструмент підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості муніципалітетівЦонков, Ніколай
2020Європейський дослідницький простір: компаративний аналіз інституційних передумов та шляхи інтеграції УкраїниЛяшенко, В’ячеслав; Підоричева, Ірина; Антонюк, Валентина
2020Оцінювання процесів інтеграції України у глобалізовану економічну систему ЄСМанцуров, Ігор; Храпунова, Яна; Махонін, Владислав
2020ЄС - Brexit - CEE - Україна в контексті створення "здорової Європи та світового економічного лідерства"Фрайєр, Екхард
2020Вплив Covid-19 на економіку, зайнятість та нові навичкиСтабуліс, Мілтіадіс; Лазаріду, Іріні
2020Геоекономічні аспекти грошової глобалізаціїШаров, Олександр
2020Sustainable enterprise competitiveness in the context of organizational, theoretical and methodological management toolsKuzmynchuk, Nataliia; Yevtushenko, Viktoriia; Kutsenko, Tetiana; Terovanesova, Oleksandra
2020Changes in real estate value dynamics during service cycles as a source of negative periodic property depreciationPozdnyakov, Yuri; Lapishko, Maria
2020Analysis of the strategic positions of center of pediatrics: the problem of improvement of human resources managementDubrovina, Nadiya; Siwiec, Andrzej; Dubrovina, Vira; Tulai, Oksana
2020Trends in the development of global cities: environmental aspectsSarkisian, Larysa; Varlamova, Mariia
2020Regulation of economic activity in the regions as a tool for increasing regional competitiveness and investment attractiveness of municipalitiesTsonkov, Nikolay
2020European research area: comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for UkraineLiashenko, Viacheslav; Pidorycheva, Iryna; Antoniuk, Valentyna
2020Evaluation of Ukraine’s integration processes in the globalized economic system of the EUMantsurov, Igor; Khrapunova, Yana; Makhonin, Vladyslav
2020EU-Brexit-CEE-Ukraine: Europe’s healthier future and socio-economic leadershipFreyer, Eckhard
2020The impact of Covid-19 on economy, employment and new skillsStaboulis, Miltiadis; Lazaridou, Irene
2020Geoeconomic aspects of the monetary globalizationSharov, Oleksandr
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 20