Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/5330
Назва: Ринок трансакційних послуг України
Інші назви: Market of transactional services of Ukraine
Автори: Старченко, Людмила Володимирівна
Коваленко, Євген Володимирович
Starchenko, Ludmila Vladimirovna
Kovalenko, Evgeniy Vladimirovych
Ключові слова: трансакційні витрати
трансакційні послуги
ринок
управління
стратегія
виробництво
підприємство
transaction costs
transaction services
market
management
strategy
production the company
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Старченко, Л. В. Ринок трансакційних послуг України [Текст] / Людмила Володимирівна Старченко, Євген Володимирович Коваленко // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 76-81.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є виявлення економічних і соціальних основ формування трансакційних витрат в умовах сучасної економіки, обґрунтування необхідності їхнього регулювання, а також аналіз питань, пов'язаних з формуванням і регулюванням ринку та трансакційних галузей, характерних для української дійсності. Теоретичною основою та методологічною базою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, економіки підприємств, наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи: метод пізнання та абстрактно-логічний підхід – при узагальненні теоретичних основ, метод системного аналізу і порівнянь та метод логічного узагальнення та інші. В статті розглянуто основи формування трансакційних витрат в умовах сучасної економіки, обґрунтування необхідності їх регулювання, проаналізовано питання, пов'язані з формуванням і регулюванням ринку трансакційних послуг та галузей, характерних для української дійсності. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розширенні теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації дослідження доведені до рівня практичних рекомендацій щодо ефективного надання трансакційних послуг з метою подальшого обґрунтування стратегічних управлінських рішень щодо їх розвитку. Market of transactional services of Ukraine. The aim of the article is to identify the economic and social bases of formation of transaction costs in today's economy, justify their regulation, and an analysis of issues related with the formation and regulation of the market and transaction industries, characteristic for Ukrainian reality. Theoretical basis and methodological basis for the research are the fundamentals of economic theory, economy of enterprises, scientific works of domestic and foreign experts. For solving in the work of the task the following methods were used: method of knowledge and abstract-logical approach, the synthesis of theoretical bases of the method of system analysis and comparisons, a method of logical synthesis and others. The article deals with the fundamentals of formation of transaction costs in today's economy, the rationale for their regulation, are analyzed issues related with the formation and regulation of the market transactional services and industries, characteristic for Ukrainian reality. Scientific novelty of the results is to expand the theoretical- methodological foundations and development of practical recommendations. Practical significance of the results is that the theoretical concepts, conclusions and recommendations of the study brought to the level of practical recommendations on the effective provision of transactional services to further study of strategic management decisions regarding their development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5330
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Старченко Л.В..pdf170.44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.