ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Збірник тез доповідей секції загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації»(Тернопіль, квітень 2016 року)

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції студентів, слухачів магістратури та молодих вчених ( Тернопіль, травень 2017 року)