Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/13266
Назва: Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект
Інші назви: Analysis of fixed assets of agricultural enterprises: branch aspect
Автори: Єгорова, Олена Володимирівна
Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
Рудич, Алла Іванівна
Yehorova, Olena Volodymyrivna
Dorohan'-Pysarenko, Lyudmyla Oleksandrivna
Rudych, Alla Ivanivna
Ключові слова: основні засоби
аналіз
сільське господарство
fixed assets
analysis
agriculture
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Єгорова, О. В. Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект [Текст] / Олена Володимирівна Єгорова, Людмила Олександрівна Дорогань-Писаренко, Алла Іванівна Рудич // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто теоретичні та методичні аспекти аналізу інтенсивності, продуктивності та ефективності використання основних засобів аграрних підприємств. Сформульовані особливості аналізу активів з урахуванням специфіки їх використання в сільському господарстві. Викладено рекомендації щодо формування системи показників аналізу використання основних засобів. Вступ. Традиційна методика аналізу використання основних засобів концентрується на узагальнювальних показниках ефективності та звертає недостатню увагу на часткові показники інтенсивності та продуктивності. Останні визначають за окремими видами і типами машин та обладнання та повинні враховувати галузеві особливості їх використання. Мета. Метою дослідження є розробка системи аналітичних показників, що всебічно характеризують інтенсивність, продуктивність та ефективність використання основних засобів аграрних підприємств. Результати. Запропонована система показників аналізу використання основних засобів містить як відомі, так і малопоширені показники, а також авторські рекомендації. Авторські пропозиції щодо врахування галузевих аспектів у методиці аналізу використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: застосування в аналізі співвідношення темпів змін вартості основних засобів невиробничої діяльності з темпами змін чистого доходу та чистого прибутку; доцільність додатково визначати показники ефективності спільного використання основних засобів основного виду діяльності та довгострокових біологічних активів; необхідність здійснювати аналіз з використанням інформації про позабалансові орендовані засоби; в методиці розрахунку показників заміcть висловів «вироблено продукції» використання «одержано продукції». The theoretical and methodological aspects of the analysis of intensity, capacity and efficiency of the fixed assets of agricultural enterprises are investigated in the article. The features of analysis of assets with the consideration of the specifics of their use in agriculture are defined. The recommendations on forming scorecard analysis of fixed assets are formulated. Introduction. Traditional methods of analysis of fixed assets is focused on generalizing terms of efficiency and pays insufficient attention to the partial indicators of intensity and performance. The latter ones are determined according to certain types and kinds of machinery and equipment and they should consider the peculiarities of their use. Goal. The study aims to develop a system of analytical indicators to fully characterize the intensity, productivity and efficiency of fixed assets of agricultural enterprises. Results. The proposed system of performance of analysis of fixed assets includes both known and indicators of rare and copyright advice. Copyright proposals for consideration of sectoral aspects in the method of analysis of fixed assets of agricultural enterprises: application in the analysis of the ratio of the rate of change of fixed assets of non-production activity with the rate of change of net profit and net income; expediency to additionally determine feasibility of joint performance of fixed assets of the main activity and long-term biological assets; the necessity to carry out analysis with the use of information on off-balance sheet leased equipment; the necessity to use in the method of calculation “it has been received the products” instead of "it has been manufactured the products".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13266
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 26. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17.pdf780.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.