Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16608
Назва: Зміст плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та його значення для обліково-аналітичної роботи розпорядників бюджетних коштів
Інші назви: Contents of chart of accounts in public sector and its meaning for accounting and analysis activity of budget funds disponents
Автори: Кондратюк, Ірина Олександрівна
Лондаренко, Олена Олександрівна
Подпригора, Олена Анатоліївна
Ключові слова: облік
рахунки
План рахунків
державний сектор
розпорядники бюджетних коштів
модернізація системи обліку
accounting
accounts
chart of accounts
public sector
public sector units
updating of accounting system
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Кондратюк, І. О. Зміст плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та його значення для обліково-аналітичної роботи розпорядників бюджетних коштів [Текст] / Ірина Олександрівна Кондратюк, Олена Олександрівна Лондаренко, Олена Анатоліївна Подпригора // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 4. – С. 27-45. – ISSN 2415-8453.
Короткий огляд (реферат): Предметом дослідження є теоретичні засади та організаційно-методичні положення обліку об’єктів на субрахунках бухгалтерського обліку розпорядниками бюджетних коштів в умовах переходу до застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Доволі суттєва зміна порядку обліку потребує розроблення перехідних таблиць для перенесення залишків, врахування появи в обліку нових об’єктів (інвестиційна нерухомість, біологічні активи, довгострокова дебіторська заборгованість, розрахунки та зобов’язання органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів, фінансові результати виконання кошторису звітного періоду, довгострокові зобов’язання за операціями з оренди, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходів та витрат за обмінними та необмінними операціями). У роботі застосовано методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння; аналізу і синтезу, індукції і дедукції, системний і комплексний підходи, які використані при розкритті змісту Планів рахунків та виокремленні їх складових. Порівняльний метод – при дослідженні складу рахунків та субрахунків та обґрунтуванні рекомендацій щодо удосконалення порядку їх ведення. За результатами роботи проведено зіставлення субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, виявлено розбіжності у складі субрахунків та порядку їх застосування, сформовано рекомендації щодо подальшого удосконалення обліково-аналітичної роботи розпорядників бюджетних коштів. Результати дослідження дозволять спростити перехід до застосування розпорядниками бюджетних коштів Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Introduction. The theoretical principles and organizational and methodical provision of recording the objects on subaccounts of accounting by budget funds disponents in the conditions of application of the chart of accounts in the public sector have become the subject of the research. Quite a substantial change in accounting procedure requires the development of transitional tables for transferring balances, consideration the emergence of new accounting objects (investment property, biological assets, long-term receivables, payments and liabilities of authorities which control revenue, target financing of budget funds disponents, long-term obligations with rental procedures, provision for liabilities and charges, revenues and expenses for the exchange and non-exchange transactions). The method (methodology). The following methods of empirical research have been used in the article: methods of observation and comparison (to study the composition of accounts and sub-accounts and to justify the recommendations for improving the order of accounts); methods of analysis and synthesis; methods of induction and deduction, methods of system and integrated approaches. These methods have been used to disclosure of the contents of chart of accounts and to define their constituents. Results. According to results of the research we have conducted a comparison of chart of accounts of budget institutions and chart of accounts in the public sector. The differences in the composition of their sub-accounts and in order their applications have been revealed. The recommendations for further improvement of accounting and analysis activity of budget funds disponents have been proposed. Results of the study will facilitate the transition to application of chart of accounts in the public sector by disponents.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16608
ISSN: 2415-8453
Розташовується у зібраннях:Український журнал прикладної економіки. 2016 рік. Том 1. № 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
5.pdf636.23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.