Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/18080
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorПугаченко, Ольга-
dc.contributor.authorФоміна, Тетяна-
dc.contributor.authorPugachenko, Olga-
dc.contributor.authorFomina, Tatiana-
dc.date.accessioned2017-03-30T10:27:34Z-
dc.date.available2017-03-30T10:27:34Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПугаченко, О. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект [Текст] / Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 3. - С. 69-84.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18080-
dc.description.abstractВступ. Контроль в цілому, та внутрішній зокрема, посідає вагоме місце у системі управління. Він був та залишається об’єктом пильної уваги в дослідженнях багатьох вчених. Проте, документальне оформлення результатів контрольної діяльності певних об’єктів розглядалось поверхнево, без підкреслення важливості та представлення конкретних прикладних пропозицій щодо безпосередньо форм робочих документів внутрішнього контролю. Методи. Документальне оформлення результатів внутрішнього контролю мало місце в роботах ряду науковців, але у попередніх роботах не було представлено цілісної системи з виділенням загального підходу до шаблонних варіантів окремих форм робочої документації. При проведенні даного дослідження використовувалися методи узагальнення, аналізу, групування, порівняння та графічного представлення. Результати. У результаті проведеного дослідження визначено орієнтовний перелік необхідних робочих документів, наведено зміст, структуру та вимоги до оформлення робочих документів внутрішнього контролю операцій з необоротними активами та наведено придатні до впровадження форми робочих документів для практичного використання їх у роботі суб’єктів контролю. Особливістю є охоплення всіх об’єктів необоротних активів з врахуванням їх особливостей відображення в обліку та звітності. Апробацію розроблених форм робочих документів внутрішнього контролю здійснено на фактичних матеріалах обліку операцій з необоротними активами функціонуючого підприємства. Перспективами подальших досліджень є розробка подібних зразків робочих документів внутрішнього контролю для інших об’єктів обліку, у тому числі із врахуванням специфіки діяльності підприємств окремих галузей національної економіки. Introduction. Control in general, and particularly domestic, occupies an important place in the management system. It is and still is the object of attention in the research of many scientists. However, documentation filling of the results for the control activities of certain objects are discussed superficially, without underlining the importance and the presentation of concrete proposals on the application form directly to the working of the internal control documents. Methods. The documentary registration of the results of the internal control took place in the works of a number of scientists, but the complete system with release of an overall approach to the standard options of individual forms of documentation previous work has not been submitted.The following methods are used in carrying out this study: generalization, analysis, grouping, comparison and graphical representation. Results. The study identified an indicative list of necessary working documents, given the content, structure and requirements for the design of internal control operations with irreversible assets working papers and given to the introduction of suitable form of working papers for practical use in the control subjects. A special feature is the scope of all the objects of fixed assets based on their characteristics of recording and reporting. Testing of the developed forms of the working documents of the internal control is performed on the actual materials accounting for transactions with irreversible assets of the functioning enterprise. Discussion. The prospect of further research is the development of similar models of the working documents of the internal control of accounting for other objects, including taking into account the specifics of the enterprise of individual branches of the national economy.uk_UA
dc.publisherТернопільuk_UA
dc.subjectвнутрішній контрольuk_UA
dc.subjectнеоборотні активиuk_UA
dc.subjectробочі документи внутрішнього контролераuk_UA
dc.subjectоб’єкти облікуuk_UA
dc.subjectзвітністьuk_UA
dc.subjectконтрольні діїuk_UA
dc.subjectinternal controluk_UA
dc.subjectfixed assetsuk_UA
dc.subjectworking papers of the internal controlleruk_UA
dc.subjectaccounting objectsuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectcontrol activitiesuk_UA
dc.titleРобочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспектuk_UA
dc.title.alternativeWorking documents of non-current assets internal control transactions: applied aspectsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пугаченко О..pdf301.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.