Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/21408
Назва: ВИЗНАЧНИКИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Інші назви: DETERMINANTS OF THE ENABLING ENVIRONMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET
Автори: Клапків, Юрій Михайлович
Klapkiv, Yuriy
Ключові слова: страхові послуги, сприятливе середовище, чинники попиту, страхування, ринок страхових послуг
insurance services, enabling environment, demand factors, insurance, insurance market
Дата публікації: 2017
Видавництво: Економічний простір: Збірник наукових праць. – №119. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.- c. 122-134.
Бібліографічний опис: Клапків Ю.М. Визначники формування сприятливого середовища для сталого розвитку ринку страхових послуг // Юрій Клапків/ Економічний простір: Збірник наукових праць. – №119. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.- c. 122-134.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто основні визначники формування сприятливого середовища для розвитку ринку страхових послуг. Аргументовано, нові можливості для розвитку страхової системи що можливо лише в разі формування сталого попиту на страхові послуги. Обґрунтовано, поділ визначників формування ринку страхових послуг України на зовнішні і внутрішні, залежні від суб'єкта попиту і незалежні, формальні та неформальні. Визначено, основні фактори розвитку попиту на страхові послуги. Відзначено ілюзорність раціональності поведінки споживачів на ринку страхових послуг та інтуїтивність дій, до моменту використання професійних страхових посередників або відповідного поширення фінансової грамотності серед населення. Проведено градацію визначників сталого розвитку страхового сектора економіки України та аналіз чинників середовища. У результаті, зазначено необхідність інституціоналізму та відповідного державного супроводу і забезпечення страхової діяльності з формування сприятливого середовища. Власне ці норми і дозволяють виокремити власний поділ чинників, а саме мікро, мезо та макро рівень детермінантів, що базується на психологічних детермінантах та в основі яких лежить матеріальний та нематеріальний потенціал придбання страхової послуги. Визначено необхідність коригування середовища з боку держави та страхових інституцій з метою забезпечення сталого розвитку галузі.
Опис: The article examines the main reasons of a favorable environment for the development of the insurance market. New opportunities for the development of the insurance system have been argued, that are possible only in case of the formation of stable demand for insurance services. The division of determinants, which form the insurance market in Ukraine, into external and internal, dependent and independent on demand entity, formal and informal was grounded. The main factors of demand for insurance services were determined. The illusory rational behavior of consumers in the insurance market and intuitive actions until the use of professional insurance intermediaries or appropriate dissemination of financial literacy among the population were noted. The determinants gradation of Ukrainian Economy insurance sector sustainable development and analysis of environmental factors were carried out. As a result the necessity of an institutionalism, the relevant public support and providing insurance activity of forming a favorable environment were stated. Actually these rules can distinguish their own division factors, namely the micro, meso and macro level determinants based on psychological determinants, which are based on material and immaterial potential of insurance services purchase. The necessity of environment regulation by state and insurance institutions for sustainable development of the sector is stated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/21408
ISSN: 2224-6282
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Klapkiv_Vuznacnuku2017.pdf326.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.