Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/28903
Назва: Страхові резерви: порядок формування, облік, внутрішній контроль
Інші назви: Procedure for the formation, accounting and internal insurance reserve control
Автори: Пугаченко, Ольга
Puhachenko, Olha
Ключові слова: страхові резерви
страховики
бухгалтерський облік
внутрішній контроль
методологія обліку
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
додаткові статті
перевірка
робочі документи внутрішнього контролера
insurance reserves
insurance men
accounting
internal control
accounting methodology
additional working papers
auditing
working papers of the internal controller
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Пугаченко, О. Страхові резерви: порядок формування, облік, внутрішній контроль [Текст] / Ольга Пугаченко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2017. - Вип. 3-4. – С. 51-63.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку, виникнення нових видів страхових ризиків, недосконалість процесів формування, використання і розміщення страхових резервів, особливості бухгалтерського обліку та проблеми їх внутрішнього контролю зумовлюють необхідність удосконалення процесу управління страховими резервами та є особливо актуальними на сучасному етапі розвитку економіки України. Методи. Дослідження базується на методах аналізу, узагальнення та групування. При вивченні порядку формування страхових резервів та розробці робочих документів внутрішнього контролера було застосовано метод графічного представлення. Визначення економічного змісту поняття «страхові резерви» та законодавчого регулювання порядку їх формування базувалось на історико-порівняльному методі дослідження. Результати. Наведено результати діяльності страховиків на ринку фінансових послуг України з інформацією про страхові резерви. Узагальнено визначення «страхові резерви» у різних літературних джерелах. Проаналізовано основні положення законодавчих актів із формування страхових резервів. Описано механізм формування технічних резервів і резервів із страхування життя. Розглянуто порядок бухгалтерського обліку страхових резервів згідно діючої методології та представлено склад і зміст додаткових статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) для страховиків. Розроблено методику внутрішнього контролю страхових резервів із виділенням джерел інформації, контрольних процедур та особливостей відображення в обліку і звітності. Перевагою даної статті є наведення форм робочих документів внутрішнього контролера при перевірці страхових резервів. Перспективи. Перспективами подальших досліджень є розробка пропозицій з удосконалення організації та методології обліку страхових резервів та представлення методики внутрішнього контролю діяльності страховиків. Introduction. Modern trends in the development of Ukrainian insurance market, new insurance risk formation, the disadvantages of formation, use and placement of insurance reserves, peculiarities of accounting and its internal control determine the need of improving the insurance reserve management. This issue is an up-to-date one in terms of current development of the economy of Ukraine. Methods. The study is based on analysis technique. Generalization and grouping methods are used in the paper. The study investigates insurance reserve formation and the development of the working papers of the internal controller by applying the method of graphical representation. The determination of the economic content of "insurance reserves" concept and the legislative regulation of insurance reserves formation was based on historical and comparative method. Results. The author demonstrated the results of insurance men activities at the financial service market in Ukraine based on information about insurance reserves. The definition of insurance reserves according to various literary sources is given. The main legislative acts on insurance reserve formation are analysed. The mechanism for technical reserve formation and life insurance reserve formation is shown. The paper considers the procedure for accounting of insurance reserves according to the current methodology. The structure and content of the additional balance sheet items (statement of financial position) for insurance men is described. The method of the internal control of insurance reserves based on selection of information sources, control procedures and measure characteristics in the accounting and reporting is developed. The implication of this paper is an attempt to demonstrate the forms of working papers of the internal controller in terms of the insurance reserve auditing. Discussion. The evidence from this study suggests further research on improvement proposal of organization and methodology of insurance reserve accounting and methodology of internal control over insurance men activities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28903
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пугаченко.pdf229.19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.