Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/33199
Назва: Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах.
Інші назви: Transformation of accounting and financial reporting and its place in Ukrainian economic reforms.
Автори: Дерій, Василь Антонович
Deriy, Vasyl Antonovych
Гуменна-Дерій, Марія Василівна
Humenna-Deriy, Maria Vasylivna
Ключові слова: Нормативно-правові акти України, бухгалтерський облік, фінансова звітність, трансформація, негативні наслідки, українські економічні реформи, реформи в Західній Німеччині у 1948 р.
Normative legal acts of Ukraine, accounting, financial reporting, transformation, negative consequences, Ukrainian economic reforms, reforms in West Germany in 1948.
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: 1. Дерій В. А., Гуменна-Дерій М. В. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: моногр. [Задорожний З.-М. В., Крупка Я. Д., Дерій В. А. та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – С. 147-156.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано позитивні наслідки, ухвалених в Україні, нормативно-правових актів щодо трансформації бухгалтерського обліку і фінансової звітності; визначено негативні наслідки цієї трансформації; вказано на 11 основних заходів успішно проведеного економічного реформування (цей досвід Україна могла б застосувати на початку 1990-х рр.), проведеного в Західній Німеччині у 1948 р.; зіставлено ці заходи із нинішнім станом економічних реформ в Україні та зроблено відповідні висновки. The positive consequences, approved in Ukraine, of normative legal acts concerning the transformation of accounting and financial reporting are analyzed; the negative consequences of this transformation are determined; it is indicated on 11 major measures of successful economic reform (this experience could be applied by Ukraine in the early 1990's), held in West Germany in 1948; compares these measures with the current state of economic reforms in Ukraine and makes the appropriate conclusions, transformation, negative consequences, Ukrainian economic reforms, reforms in West Germany in 1948
Опис: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні / Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 2. Про аудиторську діяльність (щодо удосконалення деяких положень / Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 3. Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліу в підприємстві: курс лекцій. Вид. друге, виправл. і доповн. / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2004. – 92 с. 4. Директива № 2013/34/ЄС Европейского парламента и Совета от 26.06.2013 г. о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов компаний, вносящих поправки в Директиву 2006/43/ЕС Европейского парламента и Совета и отменяющая Директивы 78/660/ЕЕС и 83/349/ЕЕС (неофициальный перевод, текст применим в ЕЭЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf 5. Зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: ключові новації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/print/aktual_kua/260944.html 6. Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики / Указ Президента України від 23.05.1992 р. № 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/303/92 7. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_валютний_фонд 8. Еврокомиссия получила «план Маршалла для Украины». 26.10.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://realist.online/news/evrokomissiya-poluchila-plan-marshalla-dlya-ukrainy 9. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» / Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 10. Черняк В. Чому буксують реформи в Україні? / В. Черняк. 22.08.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/vkchernyak?hc_ref=ARQeae9ifxgboMQ2rg9r2OLDzDTdVCLH-NiWfq1Uc-9Qy6mdLxc7TbSQASr-J7HMfoQ&fref=nf 11. Кучма знищив економіку України, сформувавши сучасну олігархію – Левко Лук’яненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/news/65413-kuchma-znischiv-ekonomiku-ukraini-sformuvavshi-suchasnu-oligarhiyu-levko-lukyanenko.htm 12. Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні / П. І. Гайдуцький. – К.: ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с. 13. Україна-93 вийде з кризи, коли доросте до рівня Німеччини-48 // Post-Поступ. – 1993. – № 8. – С. В2.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33199
ISBN: 978-566-654-516-2
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.