АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених (м. Тернопіль, 12 квітня 2016 року)