Конференції Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Підфонди цього фонду

ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES

International Conference Proceedings

CULTURE IN THE SPIRITUAL LIFE OF SLAVIC NATIONS

Proceedings of an international conference

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів заочно-дистанційної наукової конференції студентів і молодих вчених

Logo

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної WEB-конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Матеріали доповідей науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет конференції молодих вчених

БАНКІВСЬКИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ : ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

матеріали Національної науково-практичної конференції

ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

ЕКОНОМІЧНА НАУКА СЬОГОДЕННЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

Logo

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених

ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Матеріали школи-семінару молодих вчених і студентів СІТ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ-НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЇХ ВИРІШЕННЯ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Збірник есе студентів

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОДИ В ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ДИСКУРСАХ

Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Матеріали Загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу

МОНЕТАРНІ І ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених 12-13 травня 2016 року

Logo

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРАХ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

НАПРЯМИ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених

Наукові збірники

Наукові збірники

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ С.І. ЮРІЯ

Збірник наукових праць

НЕЙРОМАРКЕТИНГ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Новації та виклики юридичної освіти

Збірник матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ : ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ХХІ СТОЛІТТЯ : РЕАЛІЇ, НОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали науково-практичної конференції

ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО : ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ КОВІТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ, БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДОВИЩІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Національна науково-практична конференція студентів і молодих вчених

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Міжнародна науково-практична конференція

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської конференції

Logo

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ І РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Збірник матеріалів Міжнародної наукової онлайн-конференції

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЛОГІСТИКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Logo

РОЗВИТОК АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за участю іноземних студентів

РОЗВИТОК НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених

РОЗВИТОК НАУКИ І АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ

Матеріали Всеукраїніської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ, ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ : ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СЕКТОРАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ : МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ФАКТОРНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської наукової internet-конференції з міжнародною участю

СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології ЗУНУ

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології

Logo

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ : ЛОКАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES

Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

Logo

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І КРАЇН СВІТУ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової студентської конференції

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція»

Logo

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри політології та філософії Західноукраїнського національного університету

УКРАЇНА В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ РИНКОМ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Праці Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених

Logo

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА : ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ТНЕУ

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ ТА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ : ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЯ ТА СОЦІУМ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Зібрання цього фонду