СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Тернопіль, 11 червня 2010 року)