ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня.Секція №4 "Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні" (Тернопіль, 14 квітня, 2011 р.)

ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня. Секція №4 "Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні (Тернопіль, 11 квітня, 2012 р.)