Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/18080
Назва: Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект
Інші назви: Working documents of non-current assets internal control transactions: applied aspects
Автори: Пугаченко, Ольга
Фоміна, Тетяна
Pugachenko, Olga
Fomina, Tatiana
Ключові слова: внутрішній контроль
необоротні активи
робочі документи внутрішнього контролера
об’єкти обліку
звітність
контрольні дії
internal control
fixed assets
working papers of the internal controller
accounting objects
accounting
control activities
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Пугаченко, О. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект [Текст] / Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 3. - С. 69-84.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Контроль в цілому, та внутрішній зокрема, посідає вагоме місце у системі управління. Він був та залишається об’єктом пильної уваги в дослідженнях багатьох вчених. Проте, документальне оформлення результатів контрольної діяльності певних об’єктів розглядалось поверхнево, без підкреслення важливості та представлення конкретних прикладних пропозицій щодо безпосередньо форм робочих документів внутрішнього контролю. Методи. Документальне оформлення результатів внутрішнього контролю мало місце в роботах ряду науковців, але у попередніх роботах не було представлено цілісної системи з виділенням загального підходу до шаблонних варіантів окремих форм робочої документації. При проведенні даного дослідження використовувалися методи узагальнення, аналізу, групування, порівняння та графічного представлення. Результати. У результаті проведеного дослідження визначено орієнтовний перелік необхідних робочих документів, наведено зміст, структуру та вимоги до оформлення робочих документів внутрішнього контролю операцій з необоротними активами та наведено придатні до впровадження форми робочих документів для практичного використання їх у роботі суб’єктів контролю. Особливістю є охоплення всіх об’єктів необоротних активів з врахуванням їх особливостей відображення в обліку та звітності. Апробацію розроблених форм робочих документів внутрішнього контролю здійснено на фактичних матеріалах обліку операцій з необоротними активами функціонуючого підприємства. Перспективами подальших досліджень є розробка подібних зразків робочих документів внутрішнього контролю для інших об’єктів обліку, у тому числі із врахуванням специфіки діяльності підприємств окремих галузей національної економіки. Introduction. Control in general, and particularly domestic, occupies an important place in the management system. It is and still is the object of attention in the research of many scientists. However, documentation filling of the results for the control activities of certain objects are discussed superficially, without underlining the importance and the presentation of concrete proposals on the application form directly to the working of the internal control documents. Methods. The documentary registration of the results of the internal control took place in the works of a number of scientists, but the complete system with release of an overall approach to the standard options of individual forms of documentation previous work has not been submitted.The following methods are used in carrying out this study: generalization, analysis, grouping, comparison and graphical representation. Results. The study identified an indicative list of necessary working documents, given the content, structure and requirements for the design of internal control operations with irreversible assets working papers and given to the introduction of suitable form of working papers for practical use in the control subjects. A special feature is the scope of all the objects of fixed assets based on their characteristics of recording and reporting. Testing of the developed forms of the working documents of the internal control is performed on the actual materials accounting for transactions with irreversible assets of the functioning enterprise. Discussion. The prospect of further research is the development of similar models of the working documents of the internal control of accounting for other objects, including taking into account the specifics of the enterprise of individual branches of the national economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18080
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пугаченко О..pdf301.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.