Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2193
Назва: Актуалізація стратегічних векторів обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрних підприємств України
Інші назви: Actualization of accounting and analytical support system strategic vectors of agricultural enterprises of Ukraine
Автори: Бруханський, Руслан Феоктистович
Brukhanskyi, Ruslan Feoktystovych
Ключові слова: облікова інформація
сфери інформаційного середовища бізнесу
стратегічний менеджмент
параметри формування інформації
обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту
accounting information
information business environment
strategic management
options of information formation
accounting and analytical support of strategic management
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Бруханський, Р. Ф. Актуалізація стратегічних векторів обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрних підприємств України [Текст] / Р. Ф. Бруханський // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 1. – С. 11-21. – ISSN 2415-8453.
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в уточненні вимог до економічної інформації стратегічного змісту, диференціації основних сфер інформаційного середовища сучасного підприємства, обґрунтуванні базових параметрів успішної реалізації обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту аграрних підприємств України. Метод (методологія). Відповідно до означеної мети застосовано наступні методи економічних досліджень: діалектичний метод пізнання і системний підхід до трактування концептуальних основ і можливостей системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту; монографічний метод для моніторингу поглядів науковців щодо сутності, місця та ролі стратегічної інформації в системі менеджменту; абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків. Результати. Досліджено сучасний стан і окреслено проблеми обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту аграрних підприємств України, проведено моніторинг вимог і параметрів формування інформації для потреб стратегічного управління, охарактеризовано специфіку основних сфер інформаційного середовища сучасного підприємства. The purpose of the article is to clarify the requirements for economic information of strategic content. The main areas of differentiation of information environment of the modern enterprise are considered. The basic parameters of substantiation of the successful implementation of accounting and analytical support of the strategic management of agricultural enterprises in Ukraine are grounded. The method (methodology). In accordance with the purpose of the article the following methods of economic research have been applied: dialectical method of knowledge and systematic approach to the interpretation of the conceptual framework and possibilities of the system of accounting and analytical support of strategic management; monographic method for monitoring the points of view of scientists about as for the nature, place and role of strategic information in management system; abstract and logical method for theoretical generalizations and conclusions. Results. The modern state and problems of accounting and analytical support for strategic management of agricultural enterprises of Ukraine are analysed. It has been carried out the monitoring of requirements and parameters of information formation for the purposes of strategic management. The specifics of the main areas of the information environment of the modern enterprise is described.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2193
ISSN: 2415-8453
Розташовується у зібраннях:Український журнал прикладної економіки. 2016 рік. Том 1. № 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.