Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2196
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorВолошина, Вікторія Вадимівна-
dc.contributor.authorVoloshyna, Victoria Vadymivna-
dc.date.accessioned2016-07-13T11:37:00Z-
dc.date.available2016-07-13T11:37:00Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationВолошина, В. В. Формування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратами [Текст] / Вікторія Вадимівна Волошина // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 2415-8453.uk_UA
dc.identifier.issn2415-8453-
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2196-
dc.description.abstractВступ. Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом, особливо це стосується своєчасного реагування на зміну витрат підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики аналізу і контролю виробничих запасів як основи собівартості виготовленої продукції та інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю підприємств харчової галузі. Мета. Метою нашого дослідження є удосконалення організації аналізу обсягу виробничих запасів для запобігання простоїв виробництва, а також своєчасного реагування на коливання операційних витрат діяльності. Метод (методологія). У ході дослідження сутності виробничих запасів як об’єктів облікового відображення застосовано загальнонаукові методи пізнання: теоретичного узагальнення, індуктивний та дедуктивний методи. З метою раціоналізації облікових та контрольних дій відносно об’єкта дослідження застосовано метод моделювання в ході опису алгоритмів формування страхового та поточного рівнів запасів. Результати. Дослідження дало змогу узагальнити матеріали щодо пізнання економічної сутності виробничих запасів, розглянути питання аналізу формування поточного і страхового запасу матеріальних цінностей підприємств з метою управління ними та запобігання збільшенню собівартості продукції. Досліджено взаємозв’язок між розмірами поточних і страхових запасів для теоретичного обґрунтування їх значення. Запропоновано стратегію управління запасами харчових підприємств з використанням методів активного реагування для здійснення комплексного спостереження, прогнозування й моделювання поточного й страхового запасу матеріальних цінностей. Introduction. The functioning of enterprises in the market conditions causes the transformation of approaches to information quality which is necessary for decision-making by management personnel. It especially concerns the timely response for the changes of the company's expenses. Such situation grounds the necessity of the improvement of the organization and methods of analysis and control of inventory as the basis of the cost of manufactured products and information support of stockpiling, production and marketing activities of the food industry. Purpose. The aim of this research is to improve the analysis of the amount of inventory to prevent downtime of production, and timely response to fluctuations in operating expenditure activities. The method (methodology). In this study we have applied the following general scientific methods of knowledge: method of theoretical generalization, inductive and deductive methods. In order to rationalize accounting and control actions in relation to the research object we have used the modeling method for the description of the algorithms of forming insurance reserves and current levels. Results. The study has made it possible to generalize the materials as for the cognition of the economic essence of inventory, to consider analyzes of current and safety stock of property companies in order to manage them and prevent an increase in production costs. It has been investigated the relationship between the size and the current insurance stocks for the theoretical justification of their value. It has been proposed the strategy of inventory management of food companies. It uses the active methods to implement comprehensive monitoring, forecasting and modeling of current and safety stock of wealth.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk_UA
dc.subjectвиробничі запасиuk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectпоточний запасuk_UA
dc.subjectстраховий запасuk_UA
dc.subjectопераційні витратиuk_UA
dc.titleФормування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратамиuk_UA
dc.title.alternativeFormation of current and insurance level of stocks as a part of management operating expensesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Український журнал прикладної економіки. 2016 рік. Том 1. № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
7.pdf668.37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.