Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/23679
Назва: Культурно-історичний підхід В. А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі
Інші назви: Cultural-historical approach of V. Romenets: Idea of culture and ideas in culture
Автори: Гусельцева, Марина
Guseltseva, Marina
Ключові слова: В.А. Роменець
українська психологія
категорія вчинку
психологія вчинку
культурно-історична психологія
історія психології
постнекласична раціональність
V.Romenets
Ukrainian psychology
category of action
psychology of action
culture-historical psychology
history of psychology
post-non-classical rationality
Дата публікації: 2011
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Гусельцева, М. Культурно-історичний підхід В. А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі [Текст] / Марина Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 92-105.
Короткий огляд (реферат): Творчість В.А. Роменця характеризується в контексті української психології як особливої інтелектуальної традиції. Висвітлюється роль творчого діалогу вченого з М.М. Бахтіним, С.Л. Рубінштейном, М.Г. Ярошевським у становленні категорії вчинку як осередку його мислення. Остання тлумачиться як магічний кристал, через який В.А. Роменець проінтерпретував історію психології і на підставі якого запропонував оригінальну, культурологічно зорієнтовану, модель інтеграції психологічних знань. Людина через учинок виявляється долученою до певного культурно-історичного контексту, а психологічні концепції виявляють власний зв’язок з історичною епохою і розвитком таких форм культури, як міфологія, філософія, релігія, наука, мистецтво. Творчість академіка Роменця осмислюється в термінах постнекласичної р аціональності. Показується, як за допомогою категорії вчинку, взятої як пізнавальне знаряддя, дослідження ковзає, розгалужуючись від стовбура у крону за параметрами ситуації, мотивації, дії, рефлексії і пускає нові пагони аналізу - унікальне виражається через універсальне, а розмаїття охоплюється єдиною логічною структурою. У підсумку творча спадщина В. А. Роменця постає комунікативною історією психології, зразком енциклопедизму в могутній реальній дії. The scientific work of V.Romenets is characterized in the context of Ukrainian psychology as a special intellectual tradition. The role of the creative dialogue between the scientist and M. Bahtin, S. Rubinshtein, M. Yaroshevskiy in the formation of the category of action as the heart of his way of thinking is highlighted. The last one is explained as a magic crystal through which V. Romenets has inter-pretated the history of psychology and on its basis has offered an original, culturologically oriented model of interpretation of psychological knowledge. The activity of the academician V.Romenets is comprehended in the terms of post-non-classical reality. It has been demonstrated how with the help of the category of action taken as an instrument of cognition, the investigation slides, branching from the stem into the crown according to the parameters of situation, motivation, action, reflective action and shoots new sprouts of analysis – the unique is expressed through the universal, and the variety is covered by the general logical structure. Ultimately the scientific heritage of V.Romenets comes out as the communicative history of psychology, the example of enciclopedizm in the powerful real action.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23679
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2011, № 2 (44)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гусельцева М..pdf505.51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.