Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/23977
Назва: Категорійна матриця взаємозв'язку образів суб'єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого
Інші назви: Categorial matrix of interconnection of the images of subjective reality and psychological factors of self-actualization of an adult
Автори: Фурман, Анатолій В.
Ковальова, Тетяна
Furman, Anatoliy V.
Kovaliova, Tetiana
Ключові слова: гуманістична психологія
особистість
самоактуалізація
категорії психології
категорійна матриця
образи суб’єктивної реальності
психологічний чинник
тенденція до самоактуалізації
самосвідомість
ситуаційна самоактуалізація
методологування
система таксономічних категорій
самореалізація
самотворення
метацінності
позитивно-гармонійна Я-концепція
humanistic psychology
personality
self-actualization
categories of psychology
categorial matrix
images of subjective reality
psychological factor
trends to self-actualization
self-consciousness
situational self-actualization
methodolizing
system of taxonomic categories
self-realization
self-creation
meta-values
positive-harmonic self-concept
Дата публікації: 2011
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. Категорійна матриця взаємозв'язку образів суб'єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого [Текст] / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 72-81.
Короткий огляд (реферат): У статті вперше виголошується та різнобічно аргументується ідея взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації, що розвивається засобами постнекласичного теоретизування та авторського методологування в напрямку створення відповідної категорійної матриці, що в таксономічний спосіб типологізує та згармонізовує за обсягом, змістом і значеннєвим контекстом 25-ть базових категорій психологічної науки в логіко-сутнісному форматі чітко відрефлексованого упредметнення. У результаті проведеної методологічної діяльності доведено, що запропонована матриця виконує чотири взаємозалежних функції: а) взаємоузгоджує внутрішню структуру категорійного апарату за канонами типологічного підходу і з дотриманням вимог юнгіанського принципу кватерності; б) наводить категорійний лад шляхом бінарного задіяння координатної вісі із діалектичними категоріями “загальне - особливе - одиничне - конкретне - універсальне” і визначення центральної лінії теоретизації у широкому діапазоні її здійснення: “самоактуалізація - самотворення” та “універсум - самосвідомість”; в) є ефективним засобом здійснення категоріального аналізу як одного з найпотужніших методів наукової творчості; г) може бути використана як універсальний інструмент миследіяльності і професійного методологування, що дозволяє здійснювати методологічну роботу будь-якої складності і на будь-якому рівні абстрагування від емпірично об’єктивованої реальності. In the article for the first time the idea of interconnection of the images of subjective reality and psychological factors of self-actualization, which is developed by the means of post-non-classic theorizing and author’s methodolizing in the direction of creation of a categorical matrix, which in taxonomic way typifies and harmonizes in volume, content and meaningful context 25 basis categories of psychological science in logic-essential format of detailed reflexive subjec-tivation is stated and substantiated. In the result of the performed methodological activity it was proved that the matrix fulfills four interdependent functions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23977
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2011, № 4 (46)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf516.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.