МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених 12-13 травня 2016 року