Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/25428
Назва: Значення оперативного обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством
Інші назви: The significance of operational accounting in the management system of an agricultural enterprise
Автори: Дідоренко, Тетяна
Белова, Ірина
Didorenko, Tetyana
Belova, Iryna
Ключові слова: оперативний облік
управління
управлінський облік облік витрат.
operational accounting
management
cost accounting
management accounting
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Дідоренко, Т. Значення оперативного обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством [Текст] / Тетяна Дідоренко, Ірина Белова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 1-2. - С. 29-37.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Розвиток інформаційного забезпечення оперативного управління суттєво розвивається, тим самим випереджає рівень теоретичних розробок у цій сфері. Зазвичай підприємства запроваджують новітні зарубіжні концепції менеджменту, управлінського обліку, контролінгу, попроцесного управління, прогресивних методів обліку витрат та інноваційних технологій. Перспективними в даному випадку стають системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі інформації. Поєднання таких методів із обґрунтованою вітчизняною системою оперативного обліку надає суттєвих конкурентних переваг. Створення комплексної системи оперативного обліку в сільському господарстві, яка б враховувала особливості розвитку галузі, залишається невирішеною, що і зумовлює подальше дослідження. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії й методології бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу і синтезу для поєднання в єдиному процесі різних складових економічних явищ. Використовувалтсь ретроспективні та інші методи аналізу. Результати. В результаті критичного аналізу наукових підходів до визначення теоретичних засад оперативного обліку були систематизовані положення щодо його сутності, предмета, об’єктів, методів, завдань, функцій та вимог. Перспективи. Перспективними є системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі інформації. Introduction. The development of information support for operational management is developing significantly, thus outperforming the level of theoretical developments in this area. Usually, enterprises introduce the latest foreign concepts of management, management accounting, controlling, process management, advanced cost accounting methods and innovative technologies. The systems of operative collection, interpretation, use and transfer of information are perspective in this case. The combination of such methods with a substantiated domestic operational accounting system provides significant competitive advantages. The creation of a comprehensive system of operational accounting in agriculture, which takes into account the particular features of the industry, remains unresolved, which leads to further research. Methods. The works of leading domestic and foreign scientists on the theory and methodology of accounting, legislative and regulatory acts on accounting issues are the theoretical and methodological basis of the research. General scientific methods of analysis and synthesis to combine various components of economic phenomena in a single process are used in the process of research. We use retrospective and other methods of analysis. Results. As a result of the critical analysis of scientific approaches to the definition of the theoretical principles of operational accounting, the provisions regarding its essence, object, objects, methods, tasks, functions and requirements are systematized. Discussion. Perspectives are systems of operational collection, interpretation, use and transfer of information.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25428
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дідоренко Т..pdf210.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.