Журнал європейської економіки Том 18 (№1) Березень 2019 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 14 з 14
Дата випускуНазваАвтор(и)
2019Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденціїСіташ, Тетяна
2019Основні тенденції роздрібного банкінгу європейських банків та можливості їх імплементації в УкраїніКириленко, Сергій
2019Розбудова системи логістики суб’єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристикаМіценко, Наталія; Міщук, Ігор
2019Греція: європейський механізм виходу з кризиСавельєв, Євген; Комар, Наталія; Сіскос, Євангелос; Дарвіду, Константія
2019Оцінка масштабів та ефектів соціокультурної глобалізаціїХаджинов, Ілля; Шкурат, Марія
2019Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнахКозюк, Віктор; Гайда, Юрій; Шиманська, Oксана
2019Pragmatic role of financial mechanisms in the paradigm of innovative development: domestic and world trendsSitash, Tetyana
2019Key trends in European retail banking and prospects for their development in UkraineKyrylenko, Serhiy
2019Middle Class Growth and Entrepreneurship Development in Africa – Measurement, Causality, Interactions and Policy ImplicationsAkinkugbe, Oluyele; Wohlmuth, Karl
2019Development of the trade enterprise subjects logistics system and its utensic-criterial characteristicsMitsenko, Nataliіa; Mishchuk, Igor
2019Implementаtion of EFQM and BSC mоdels fоr strаtegic develоpment of the enterprise in the context of а systemic crisisGarafonova, Olga; Lazarenko, Yuliia; Verezomska, Irina
2019Greece: a european mechanism of the exit from the crisisSavelyev, Yevhen; Komar, Nataliya; Siskos, Evangelos; Darvidou, Konstantia
2019Scaling and effects of socio-cultural globalizationKhadzhynov, Illya; Shkurat, Mariia
2019Typology of welfare state, quality of institutions and environmental goods in post-socialist countriesKoziuk, Victor; Hayda, Yuriy; Shymanska, Oksana
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 14 з 14