СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

CУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23 травня 2019 р.)