Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3546
Назва: Удосконалення управління ресурсами банків України з врахуванням європейського досвіду
Інші назви: Improving resource management of banks of Ukraine in view of the european experience
Автори: Чайковський, Ярослав Іванович
Чайковська, Іванна Ярославівна
Chaikovskyi, Yaroslav
Chaikovska, Ivanna
Ключові слова: банківські установи
банківський сектор
банки з іноземним капіталом
власний капітал банків
реорганізація банків
злиття та поглинання банків
зобов’язання банків
депозити
banking institutions
the banking sector
banks with foreign capital
own capital of banks
bank restructuring
mergers and acquisitions of banks
bank liabilities
deposits
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Чайковський, Я. І. Удосконалення управління ресурсами банків України з врахуванням європейського досвіду [Текст] / Ярослав Іванович Чайковський, Іванна Ярославівна Чайковська // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2016. - № 24. - С. 130-140.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є аналіз сучасного стану банківської системи та банківських ресурсів, розробка відповідних заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення управління власним капіталом і депозитними операціями банків з врахуванням зарубіжного досвіду. Методика дослідження. У статті використано такі методи дослідження: економіко-статистичний, графічний, табличний, порівняльний, методи аналізу, групування, прогнозування та ін. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:  на основі проведено аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України визначено причини вилучення депозитів, що дозволило оцінити суспільну довіру до банків в Україні та Польщі в сучасних умовах;  обґрунтовано необхідність підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків для забезпечення стабільного функціонування та розвитку банківської системи, покриття ризиків у діяльності банків та підвищення їх конкурентоспроможності з європейськими;  розроблено заходи з розвитку і вдосконалення управління депозитними операціями банків. Практичне значення дослідження полягає у розробленні напрямків підвищення власного капіталу та капіталізації банків, заходів з розвитку і вдосконалення управління депозитними операціями. Aim of the article is an analysis of the current state of the banking system and banking resources, the development of appropriate measures aimed at developing and improving the management of equity and deposit operations of banks, taking into account international experience. Methods of study. The article used the following methods: economic and statistical, graphical, tabular, comparative (in the investigation of the number of banks in Ukraine and Poland, results activities of banks in Ukraine, the dynamics of the share of overdue loans in total loans, the amount of the compensation of deposits in case of bankruptcy of banks in Ukraine and Poland, the share of foreign capital in the banking system of Ukraine, Poland, Czech Republic and Slovakia, own capital of banks in Ukraine, of the Austrian Raiffeisen bank International and of the Polish bank PKO, of dynamics and structure of banks liabilities Ukraine, in the generalization of the main methods of implementation of mergers and acquisitions of banks, taking into account international experience, of public confidence in banks in Ukraine and Poland, of most common in developed countries, electronic banking internet services and users of electronic circulation in the countries of European Union), the methods of analysis, grouping, forecasting (in developing ways to increase equity and capitalization of banks, of measures to develop and improving the management of deposit transactions) and others. Scientific novelty of the results consists in the following:  obtained the further development of the study of the banking system of Ukraine. The analysis of the dynamics of and structure of banks liabilities Ukraine in 2011-2015 years. Reasons for withdrawal of deposits identified to provide for public confidence in banks in Ukraine and Poland in modern conditions;  the need to increase the capitalization of domestic banks to provide stable operation and development of the banking system, covering risks in banks and increase their competitiveness with European, is substantiated. One way to increase the level of capitalization of banks Ukraine is the process of restructuring through mergers and acquisitions. With side of the state should not pursue a policy of liquidation of banks, pursue a policy of "quantitative easing", taking into account international experience;  measures to develop and improve the management of deposit operations of banks are developed, covering a comprehensive customer service (Electronic Banking Internet service), a wider use of deposit accounts, which are mixed mode operation (NOW-accounts ATS-accounts, the deposit accounts of money market), the search for new marketing solutions to promote deposit products (advertising, loyalty programs), increase in term deposits (using savings certificates, additional expansion of retail services, the development of cashless, electronic payments). The practical value of study is to develop ways to increase own capital and capitalization of banks, of the measures to develop and improve the management of deposit operations. The results of the article can be used in the development of strategy development of the banking system of Ukraine, in the process of improving the legal and regulatory framework for banking, in the practice of banking institutions to improve the management of their own capital and of the deposit operations educational process for training in banking.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3546
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 24

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чайковський Я.І..pdf489.23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.