Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36328
Назва: Генезис становлення облікової системи малих підприємств в Україні
Інші назви: Genesis of the accounting system of small enterprises in Ukraine
Автори: Белова, Ірина
Семенишена, Наталія
Мельничук, Оксана
Belova, Iryna
Semenyshena, Nataliia
Melnychuk, Oksana
Ключові слова: мале підприємство
суб’єкт малого підприємництва
нормативно-правове забезпечення
облікова система
спрощений план рахунків
спрощена форма бухгалтерського обліку
облікові регістри
спрощена система оподаткування
small business
small business entity
regulatory support
accounting system
simplified plan of accounts
simplified form of accounting
accounting registers
simplified system of taxation
Дата публікації: 2019
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Белова, І. Генезис становлення облікової системи малих підприємств в Україні [Текст] / Ірина Белова, Наталія Семенишена, Оксана Мельничук // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2019. - Вип. 1-2. - С. 26-48.
Короткий огляд (реферат): Анотація. У статті представлені історичні аспекти та результати адаптації облікових регістрів суб’єктів малого підприємництва. Також у статті розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого підприємництва, а також нормативні документи, які їх регулюють. Згадано про вчених, які займаються вивченням даного питання. Розглянуто основні регістри, за допомогою яких ведеться бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу. Наведено особливості ведення простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку без використання плану рахунків та методу подвійного запису для складання фінансової звітності та розрахунку об’єкта оподаткування. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вчених з питань становлення облікової системи малих підприємств, законодавчі та нормативні документи, що регулюють облікову систему малого підприємства. У процесі дослідження використано такі наукові методи: бібліографічний – дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; індукції та дедукції, аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків. У статті досліджено історичні етапи становлення облікової системи малих підприємств. Визначено сутність спрощеної системи обліку та звітності, її відмінність від спрощеного обліку доходів та витрат. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення нормативно-правового забезпечення та облікової системи малих підприємств. Abstract. The article presents the historical aspects and adaptation results of accounting records of small business entities. The study examined the features of accounting and financial reporting in small enterprises, as well as regulatory documents that govern their activities. The main registers with the help of which accounting is carried out at small enterprises are considered. The features of maintaining a simple and simplified form of accounting without using the chart of accounts and the double entry method for preparing financial statements and calculating the taxable item are presented. Papers of leading scientists on the formation of the accounting system of small enterprises are the theoretical and methodological basis of the study as well as legislative and regulatory documents governing the accounting system of a small enterprise. In the research process, a bibliographic method was used. The historical stages of the formation of the accounting system of small enterprises are investigated. The essence of the simplified system of accounting and reporting, its difference from the simplified accounting of income and expensesis determined. Prospects for further research will be aimed at improving the regulatory framework for the accounting system of small enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36328
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2019 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Белова.pdf373.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.