АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет конференції молодих вчених (Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.)