Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40894
Назва: Роль соціального й особистого страхування у забезпечені суспільного добробуту в Україні
Інші назви: The role of social and personal insurance in providing public welfare in Ukraine
Автори: Крупка, Михайло
Приймак, Ірина
Вишивана, Богдана
Krupka, Mykhailo
Pryimak, Iryna
Vyshyvana, Bohdana
Ключові слова: суспільний добробут
соціальне страхування
особисте страхування
наявний дохід у розрахунку на одну особу
державне пенсійне страхування
бюджетно-страхова модель фінансування охорони здоров’я,
медичне страхування
social welfare
social insurance
personal insurance
available income per person
state pension insurance
budget-insurance model of financing the health care system
medical insurance
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Крупка, М. Роль соціального й особистого страхування у забезпечені суспільного добробуту в Україні [Текст] / Михайло Крупка, Ірина Приймак, Богдана Вишивана // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 3. - С. 51-64.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Важливим чинником загального добробуту суспільства є соціальна безпека кожного громадянина, досягнення якої реалізується через функціонування ефективної пенсійної системи, соціальне страхування, доступність якісних медичних послуг, матеріальну підтримку у складних життєвих ситуаціях. Унаслідок обмеженості бюджетних ресурсів для фінансування системи соціального захисту населення виникає необхідність використання інструментів страхування задля нейтралізації дії основних соціальних ризиків. Проте роль соціального й особистого страхування у фінансовому забезпеченні соціального захисту громадян залишається недостатньою, а його потенціал у підвищенні добробуту українців недооцінений. Зазначене зумовлює актуальність питань пенсійної реформи, підвищення ефективності соціального страхування, запровадження обов’язкового медичного страхування в умовах сьогодення. Мета – обґрунтувати роль та окреслити перспективи розвитку соціального й особистого страхування у контексті забезпечення суспільного добробуту в Україні. Результати. Розкрито сутність і головні складові суспільного добробуту. З’ясовано, що рівень добробуту українців в десятки разів нижчий, ніж в європейських країнах. Важливими складовими суспільного добробуту є системи соціального захисту й охорони здоров’я населення. Доведено, що негативними чинниками впливу на систему соціального захисту населення упродовж останніх років є низький рівень доходів і зростання видатків Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування України внаслідок високого рівня інфляції, номінального підвищення соціальних стандартів, поширеної практики мінімізації ЄСВ через відмову від укладання класичних трудових договорів на користь цивільно-правових угод із фізичними особами-підприємцями, скорочення кількості застрахованих осіб, які працюють за наймом, високого рівня трудової еміграції українців. Проаналізовано вплив системи охорони здоров’я на зростання суспільного добробуту в Україні. Обґрунтовано неефективність діючої моделі фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, що зумовлює необхідність самостійної оплати домогосподарствами більшої частини вартості медичних послуг. Виокремлено тенденції розвитку національного ринку медичного страхування. Перспективи. Запропоновано переглянути принципи побудови накопичувального пенсійного страхування та запровадити бюджетно-страхову модель фінансування системи охорони здоров’я, що дасть змогу зменшити фінансовий тягар витрат домогосподарств та підвищити їх добробут. Introduction. Achieving public welfare is impossible without an effective social protection system, which combines pension insurance, social insurance, health care, as well as material support in difficult life situations. Low budget funding for social protection of population necessitates the use of insurance instruments to neutralize major social risks. However, the role of social and personal insurance in the financial provision of social protection remains insufficient, and its potential in improving the welfare of Ukrainians is underestimated. However, the role of social and personal insurance in the financial provision of social protection remains insufficient, and its potential in improving the welfare of Ukrainians is underestimated. The purpose is to define the role and outline the prospects for the development of social and personal insurance in the context of ensuring public welfare in Ukraine. Results. The essence and main components of social welfare are revealed. It was found that the level of well-being of Ukrainians is ten times lower than in European countries. There are the main negative factors which influence the social protection system defined, in particular: low income and rising expenditures of the Pension Fund of Ukraine and the Social Insurance Fund of Ukraine, the widespread practice of minimizing SSPs by refusing to enter into classic employment contracts in favor of civil agreements with individual entrepreneurs, reduction of the number of insured persons working for hire, high level of labor emigration of Ukrainians. The health care system impact on the growth of public welfare in Ukraine is analyzed. The inefficiency of the current financial support model of the health care system is substantiated, which makes it necessary for households to pay for most of the cost of medical services. Tendencies in the development of the domestic health insurance market are highlighted. Perspectives. It is proposed to revise the principles of building accumulative pension insurance and introduce a budget-insurance model of financing the health care system, which will help to improve the welfare of the population of Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40894
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 3 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
КРУПКА.pdf475.51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.