Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41001
Назва: Ефективність використання ресурсів підприємства: практичний аспект
Інші назви: Efficiency of the enterprise resources usage: practical aspect
Автори: Аберніхіна, Ірина
Сокиринська, Ірина
Abernikhina, Iryna
Sokyrykska, Iryna
Ключові слова: ресурси підприємства
показники ефективності
коефіцієнти оборотності
оцінка ефективності,
систематизація показників
enterprise resources
efficiency indicators
turnover ratios
efficiency assessment
systematization of indicators
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Аберніхіна, І. Ефективність використання ресурсів підприємства: практичний аспект [Текст] / Ірина Аберніхіна, Ірина Сокиринська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 171-184.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В умовах виникнення кризових явищ в економіці важливим завданням для підприємств є закріплення, а подекуди й розширення своїх позицій на ринку. В даному контексті важливим є аналіз показників використання ресурсів, що дасть змогу оцінити рівень їхнього використання та виявити напрями сприяння підвищенню його ефективності. Методи. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних науковців щодо оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства. Результати отримані за рахунок застосування методів: аналізу – для дослідження основних теоретичних, методичних підходів щодо оцінювання ефективності використання ресурсів; абстрагування – в процесі визначення суттєвих характеристик основних показників ефективності використання ресурсів; узагальнення – в процесі систематизації показників для оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства. Мета – пошук напрямів підвищення ефективності використання ресурсів в умовах господарської діяльності підприємства на основі методичних надбань сучасних науковців. Результати. Проведений ґрунтовний аналіз показників оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства на підставі досліджень вітчизняних та закордонних науковців. Запропоновано систематизувати найбільш поширені в наукових дослідженнях показники для оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства в кількісному виразі в три групи: відносні показники ділової активності (коефіцієнти оборотності), показники ефективності управління ресурсами (тривалість обороту) та показники ефективності використання активів компанії для генерації прибутку (рентабельність). Застосовано удосконалену систему показників для оцінювання ефективності використання ресурсів в умовах реально діючого підприємства. Перспективи. Перспективами подальших досліджень є встановлення ступеня впливу показників ефективності використання ресурсів підприємства на рівень прибутку з використання математичних моделей. Introduction. Under the crisis circumstances in the economy an important task for enterprises is to consolidate and sometimes expand their position in the market. In this context, it is important to analyze the indicators of resource use, that allow to assess their use level and identify areas to help improve their efficiency. Methods. The theoretical basis of the study is the scientific publications of domestic and foreign scholars to assess the effectiveness of the enterprise resources usage. The results are obtained through the methods: analysis – in the study of basic theoretical, methodological approaches to assessing the efficiency of resource use; abstraction – to determine the essential characteristics of the key indicators of resource efficiency; generalization – to systematize indicators for the efficiency assessment of enterprise resources use. The purpose is to search the directions to increase the efficiency of resources use in the conditions of an enterprise economic activity on the basis of the recent methodical achievements. Results. A thorough analysis of indicators for assessing the enterprise resources effectiveness on the basis of domestic and foreign scientists study is realized. It is proposed to systematize the most common indicators in order to assess the enterprise resources efficiency in quantitative terms into three groups: relative indicators of business activity (turnover ratios), indicators of resource management efficiency (turnover duration) and indicators of company assets efficiency for profit generation (profitability). An improved system of indicators has been applied to assess the resource use efficiency in the conditions of a real enterprise. Perspectives. Prospects for further research are to establish the degree of efficiency influence of enterprise resources use on the profit level with the mathematical models.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41001
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Аберніхіна.pdf1.22 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.